Pragnąc przeanalizować nowy proces z wykorzystaniem w pełni sformułowanego systemu powlekania kwasoodpornego, przeprowadzono badanie oceniające przydatność nowego pół-ciągłego procesu powlekania umożliwiającego szybką aplikację wodnego systemu powlekania kwasoodpornego jako modelowego powlekania funkcjonalnego.

Powlekanie pół-ciągłe

W charakterze powlekanego materiału wykorzystano tabletki aspiryny (325 mg). Powlekanie przeprowadzono za pomocą kompletnie opracowanego wodnego systemu powlekania kwasoodpornego Acryl-EZE® (Colorcon Inc.), przygotowanego ze stężeniem substancji stałych na poziomie 20%. Badanie przeprowadzono na partii o wadze 3 kg, a docelowy przyrost wagi (weight gain, WG) miał wynieść 12% w/w.

Tabletki zostały automatycznie wprowadzone do pojedynczego modułu powlekania i były automatycznie odprowadzane po zakończeniu każdego cyklu powlekania w ramach procesu pół-ciągłego. 

Próbki powleczonych tabletek pobrano z procesu przy 5, 6, 8 i 10% zastosowanego przyrostu wagi. Stopień kwasoodporności oceniono za pomocą metody badania rozpuszczalności zgodnej z amerykańską Farmakopeą (USP Dissolution Apparatus 1) przy prędkości 100 RPM. Tabletki w otoczce kwasoodpornej (n = 6) badano w roztworze 0,1N HCl przez dwie godziny, po czym natychmiastowo przekazywano do bufora fosforanowego (pH 6,8) na potrzeby badania rozpuszczania i uwalniania.

Wyniki

Tabletki w otoczce kwasoodpornej były gładkie, błyszczące i wolne od wszelkich widocznych wad. Jednolitość kolorystyczna tabletek była bardzo dobra — tak jak podejrzewano przy wyższych wzrostach wagowych pobranych do badań kwasoodporności. Badania dotyczące rozpuszczalności wykazały dobre rezultaty w zakresie kwasoodporności. Próbki z 5% przyrostem wagi nie wykazały żadnego uwalniania leku przy poziomie pH 1,2 oraz uwalnianie przekraczające 90% w czasie 45 minut w buforze pH 6,8.

Nieznaczne różnice w zakresie uwalniania leku zaobserwowano w fazie buforowej w zależności od przyrostu wagi zaaplikowanej powłoki. Jak podejrzewano, wyższy przyrost wagi przekładał się na wolniejsze uwalnianie, ale wszystkie próbki osiągnęły >90% uwolnienie w przeciągu 20 minut. Łączny czas powlekania do poziomu 12% przyrostu wagi wyniósł 30 minut. Krótkotrwałe wyniki dotyczące kwasoodporności osiągnięto po 12,5 minutach od pokrycia na poziomie 5% przyrostu wagi, co wykazało doskonałą jednolitość pokrycia. Ta wczesna ochrona oraz brak widocznych defektów na krawędziach tabletek wskazuje niską ingerencję w tabletki w tym dynamicznym procesie.

Wnioski

Wyniki wskazują, że pół-ciągły proces powlekania za pomocą urządzenia ConsiGma™ pozwala jednolicie aplikować powłoki funkcjonalne z niskim przyrostem wagi w bardzo krótkim czasie. Powlekarka ConsiGma™ jest również idealna do aplikacji estetycznych powłok o natychmiastowym uwalnianiu, kiedy przyrost wagi powłoki potrzebny do osiągnięcia jednolitości kolorystycznej jest znacznie mniejszy niż w wypadku ochrony przed kwasami. Kolejną istotną zaletą tej powlekarki jest fakt, że partie rozwojowe mogą być skutecznie realizowane w skali komercyjnej, co przyspieszy przejście do produkcji. Acryl-EZE®, kompleksowo opracowany system otoczek kwasoodpornych, okazał się dobrze dopasowany to tej nowej technologii powlekania. 

Wstecz