Pierwszy przypadek wykorzystania amoniaku jako czynnika chłodniczego w rosyjskim obiekcie sportowym

Bobslej, Soczi

Ostateczna umowa projektowa została podpisana w listopadzie 2011 roku pomiędzy moskiewskim działem sprzedaży GEA a klientem, firmą NPO Mostovik z Omska, która należy do największych rosyjskich firm budowlanych. Umowa obejmowała inżynierię projektów całej instalacji chłodniczej, dostarczenie i montaż sprzętu chłodniczego, budowę maszynowni oraz ułożenie łącznie 4 km rur do amoniaku wzdłuż toru bobslejowego. W ramach tego projektu po raz pierwszy rosyjski obiekt sportowy wyposażony został w instalację chłodniczą na bazie amoniaku. 

Serce instalacji chłodniczej stanowią cztery sprężarki śrubowe GEA z serii Large — trzy modele typu WB-5A oraz jeden typu PB-5A — te same, które stosuje się między innymi w przetwórstwie spożywczym i produkcji napojów. Zapewniają one moc chłodzenia na poziomie 4,2 MW oraz niezwykłą skuteczność. Kluczową rolę odgrywa tu stosowanie amoniaku jako czynnika chłodniczego.

Wymagana moc chłodnicza może być dostarczana przy mniejszej pojemności urządzenia chłodniczego, a co za tym idzie, węższymi rurami. Zamontowano płuczkę gazu, której zadaniem jest ograniczyć do minimum zagrożenie dla zdrowia w wypadku jakiegokolwiek wycieku w maszynowni. Urządzenie wyłapuje w powietrzu ulatniający się amoniak i drastycznie zmniejsza stężenie gazu. Przed wprowadzeniem do obrotu zrealizowano rygorystyczne próby ciśnieniowe oraz inne rodzaje testów mające na celu wykluczenie na wstępie ryzyka ulatniania się.

Specjalne zezwolenie dla pierwszej instalacji chłodzenia amoniakiem

Wykorzystanie amoniaku w tego typu instalacji stanowi w Rosji nowość, ponieważ dotąd rygorystyczne lokalne regulacje uniemożliwiały stosowanie amoniaku jako czynnika chłodniczego w obiekcie sportowym. Jednak zespół projektowy GEA był w stanie przekonać odpowiedzialne za obiekt władze, iż ten naturalny czynnik chłodniczy wykazuje dużą przewagę nad czynnikami syntetycznymi. Rezultatem jego starań było uzyskanie specjalnego zezwolenia na zastosowanie tego projektu. W przypadku tego długiego toru bobslejowego — który otoczony jest 4 km ułożonych wzdłuż niego rur do amoniaku — wartość dodaną stanowią wysoka entalpia parowania oraz objętościowa wydajność chłodnicza powyżej średniej.

Wstecz