Wykorzystując głównie moc elektryczną, pompy ciepła podnoszą energię termiczną z poziomu niskiej temperatury, której nie można używać, na wyższy poziom roboczy. Przykładem może być ubojnia w Zurychu i zainstalowane w niej wysokotemperaturowe pompy ciepła thermea. Firma Energiesysteme GmbH pilnuje, aby energia z ciepła odpadowego została odzyskana do ogrzewania i pozyskania gorącej wody.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła z transkrytycznymi sprężarkami GEA CO2 używane w ubojni w Zurychu

Ubojnia w Zurychu

Ta ubojnia o ponad stuletniej historii jest jednym z najważniejszych zakładów przetwórstwa mięsa w Szwajcarii i zatrudnia ponad 500 pracowników. Właścicielem fabryki i budynku jest miasto Zurych. Zakład jest wzorcem dla wielu ubojni w Szwajcarii i poza granicami tego kraju. 

Wysokotemperaturowe pompy ciepła w szwajcarskiej ubojni działają na badzie ekologicznego czynnika chłodniczego R744 (CO2) i zawierają łącznie 12 transkrytycznych sprężarek GEA CO2, które praktycznie nie wymagają konserwacji. Moc cieplna modeli HGX34/150-4 SH CO2 T wynosi łącznie 800 kW.

Generowana jest woda grzewcza o temperaturze 90°C oraz współczynniku efektywności (COP) ponad 3,4. Dostępna moc grzewcza jest dzięki temu trzykrotnie większa od wkładu energetycznego.

Osiągany jest wysoki stopień skuteczności dzięki kompleksowej hydraulicznej optymalizacji systemu zasilania, dzięki czemu przez cały rok można korzystać z niskich temperatur powrotnych z systemów ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków.

Instalacja pomp ciepła

Źródła ciepła są ze sobą podłączone za pomocą zamkniętego obiegu wody chłodzącej, a następnie są transportowane do zbiornika buforowego na ciepło opadowe, który jest chłodzony za pomocą pompy ciepła.

Dzięki koncepcji odzyskiwania ciepła za pomocą R744 jako czynnika chłodniczego, nie tylko koszty energetyczne, lecz również emisja CO2 do środowiska są znacząco zmniejszone: Roczną emisję dwutlenku węgla można zmniejszyć o 510 ton, natomiast zaoszczędzić można 260 000 m³ gazu ziemnego.

Po prawej stronie widać obraz instalacji pomp cieplnych w Zurychu.

Wstecz