Oczyszczanie ścieków produkowanych przez ponad 3,5 milionową populację

Z nastaniem pierwszej fazy, którą zainaugurowano w 2001 roku, oczyszczalnia ścieków Stonecutters Island miała przepustowość 1,3 miliona metrów sześciennych dziennie, co w tym czasie stanowiło ekwiwalent około połowy całości ścieków wytwarzanych przez mieszkańców Hongkongu. Od końca 2009 roku drugi na świecie pod względem długości most podwieszany (około 1,6 km długości) o wysokości około 300 metrów i maksymalnej rozpiętości wynoszącej ponad 1000 metrów, łączy Stonecutters Island, a zatem półwysep, z licznymi wyspami położonymi u wybrzeża.

Odwadnianie osadu z dekanterami GEA

Wirówka — Wirówka odwadniająca waterMaster

Wyposażone w technologię głębokiej wody 14 wirówek dekantacyjnych GEA gwarantuje wysoką przepustowość z niskim poborem energii i małym zapotrzebowaniem na polimery. Są zatem w stanie łatwo obsługiwać odwadnianie osadu ściekowego pochodzącego z 2,45 mln metrów sześciennych ścieków dziennie. W ten sposób ścieki wytwarzane przez ponad 3,5 milionową populację można zutylizować.

Program rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Stonecutters Island Treatment Works (SCISTW) w Hongkongu poczynił znaczne postępy. Jak pierwotnie zaplanowano, prace obejmują także budowę nowej instalacji do odwadniania osadu, w której GEA zabuduje łącznie 14 wirówek dekantacyjnych. W listopadzie 2011 roku przedstawiciele rządowego operatora oczyszczalni DSD (Drainage Services Department), jak również wykonawca z branży elektryczno-mechanicznej ATAL Engineering wraz ze świadczącą usługi konsultingowe firmą inżynieryjną ARUP & Partners odwiedzili GEA, aby zobaczyć na własne oczy proces produkcji dekanterów w zakładzie w Niederahr.

Umowę podpisano w Hongkongu na początku września 2010 roku. W lutym 2012 roku miała miejsca pierwsza dostawa sprzętu elektrycznego, a w lipcu 2012 roku, po odbiorach fabrycznych, nastąpiła dostawa pierwszych pięciu dekanterów; w sierpniu odbyły się dostawy kolejnych pięciu dekanterów, a ostatnie cztery dotarły we wrześniu. Proces przekazywania do użytkowania ma się zacząć na początku 2013 roku i będzie trwał do 2014 roku. Wstępna produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2013 roku. Oczekuje się, że rozbudowana oczyszczalnia ścieków będzie pracowała z pełną wydajnością począwszy od 2015 roku.

Wstecz