Oferując szeroki zakres rozwiązań przetwórczych, zarówno modułowych jak i wykonywanych na zamówienie, do produkcji środków czystości i higieny osobistej, GEA była w pełni przygotowana na osiągnięcie strategicznego celu firmy należącej do dziesiątki największych producentów środków higieny osobistej, który pragnął skrócić czas przetwarzania partii w procesie produkcji środków do pielęgnacji włosów.

W tym przypadku trudność polegała na zautomatyzowaniu procesu dodawania surowców i wprowadzeniu symultanicznego realizowania procesów. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, GEA znalazła odpowiednie rozwiązanie dla tego zastosowania przy minimalnym udziale rozwiązań na zamówienie, co pozwoliło kontrolować koszty i możliwie najszybciej wprowadzić produkty do sprzedaży. W rezultacie czas przetwarzania największych partii został skutecznie skrócony o połowę. Zadanie zostało wykonane.

Wstecz