Podstawowe założenie dla większości firm zajmujących się produkcją środków higieny osobistej stanowi skrócenie czasu przetwarzania partii. Znany producent środków do higieny jamy ustnej i past do zębów zwrócił się do GEA z prośbą o pomoc w osiągnięciu tego celu.

Wyzwanie stanowił nie tylko czas, ale także potrzeba rozszerzenia procesu ze skali badawczo-rozwojowej po produkcję komercyjną oraz wykorzystania istniejących aktywów w celu ograniczenia dodatkowych inwestycji, ponadto należało wdrożyć techniki wstępnego mieszania i wstępnego dzielenia na partie.

Dzięki wiedzy związanej z podobnymi zastosowaniami oraz bogatemu doświadczeniu, GEA była w stanie zapewnić zarówno know-how i technologię jak i odpowiednie rozwiązanie. Wśród najważniejszych osiągnięć znalazły się zmniejszenie częstotliwości czyszczenia z tygodniowej do dwutygodniowej oraz trzykrotne skrócenie cyklu czyszczenia w układzie zamkniętym (CIP). Jednak najlepszy wynik osiągnięto w kwestii czasu przetwarzania partii, który został znacząco zmniejszony z 90 do 40 minut, co pozwoliło na duże oszczędności energii w skali roku. 

Wstecz