Jako uznany ekspert specjalizujący się w przetwarzaniu surowców, mieszaniu, miksowaniu, składowaniu, pakowaniu na końcu linii technologicznej, odzyskiwaniu produktów oraz czyszczeniu i automatyzacji, GEA posiada wiedzę i technologię, które pozwalają firmie podejmować się wszelkich projektów, niezależnie od ich rozmiarów. Dlatego, gdy jeden z większych producentów środków czystości i chemii gospodarczej zwrócił się do nas z prośbą o opracowanie „światowej klasy” zakładu produkującego płyn uniwersalny, wiedział, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Główne wyzwanie stanowiło powiązanie różnych technik przetwórczych oraz ustandaryzowanie środowiska produkcyjnego. Jednak niezależnie od tego, czy klient potrzebuje od nas pojedynczego komponentu czy też zakładu oddanego „pod klucz”, GEA posiada właściwą technologię, wiedzę i doświadczenie, dzięki którym za każdym razem jest w stanie sprostać wymogom dotyczącym higienicznej konstrukcji, bezpieczeństwa produktu, produktywności, rentowności oraz jakości. W ten sposób zmniejszono zarówno ryzyko związane z projektem jak i koszty, skrócono czas wprowadzania na rynek oraz wdrożono nowy standard obsługi klientów związany z obróbką surowców. 

Wstecz