Linie zrównoważonej produkcji

Nasze rozwiązania systemowe zapewniają najlepsze parametry zużycia energii

Coraz częściej musimy się mierzyć z rosnącymi kosztami energii, surowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a nawet podatkami za energię i emisję zanieczyszczeń. Istnieje wiele sposobów eliminacji rosnących kosztów w dziedzinie zarządzania energią oraz technologii ochrony środowiska. Dzięki konsekwentnej i uporządkowanej optymalizacji technologii warzenia piwa oraz odpowiednim urządzeniom możliwe jest ograniczenie kosztów energii i spełnienie wymagań prawnych w sposób opłacalny komercyjnie. Każdy projekt z zakresu zarządzania energią zaczyna się od oceny bieżącego stanu browaru odnośnie energii i przepływów materiału.

Szukaj zrównoważonych rozwiązań z GEA

Zgodnie z naszymi doświadczeniami istnieje wspaniały potencjał optymalizacji w warzelni, która w całym browarze pochłania najwięcej energii, odpowiadając za 40% całego zużycia. Ustalamy wszystkie istotne parametry zużycia w każdej części browaru, tworząc podstawę naszego konceptu optymalizacji procesów oraz powiązanego sprzętu.

Oceniamy, co dokładnie musi być zrobione, aby zredukować koszty poboru energii, zmniejszyć zużycie wody oraz skalę produkcji wody opadowej i obniżyć emisję zanieczyszczeń! Pod uwagę brane są oczywiście nasze ekonomiczne szacunki dotyczące wydajności, ale w ramach wszystkich działań optymalizacyjnych na pierwszym miejscu zawsze stawiamy jakość piwa.


Nasz program obejmuje:
• Konsultacje technologiczne
• Technologię i zarządzanie energią
• Technologię chłodnictwa i ciepła
• Rozwiązania dotyczące wody świeżej i opadowej
• Technologię zarządzania procesem, w tym gromadzenie danych
• Technologię pomiaru i kontroli
• Zarządzanie projektem z kontrolą kosztów