Rozwiązania LNG na małą skalę

Przegląd

Bazując na swojej technologicznej wiedzy w zakresie sprężania i chłodnictwa, GEA proponuje rozwiązania w sektorze LNG.

Kontekst globalny

Eksperci ds. energetyki zgadzają się, że gaz ziemny odegra w przyszłości główną rolę i pomoże stworzyć świat o niższej emisji dwutlenku węgla, dlatego zapotrzebowanie na rozwiązania związane z technologiami skroplonego gazu ziemnego (LNG) rosną i się dywersyfikują. W międzyczasie niektóre kraje starają się uzupełnić deficyty energetyczne za pomocą stosunkowo bezpiecznych dostaw i właśnie w LNG widzą bezpośrednie rozwiązanie, które pozwala obejść polityczne komplikacje związane z międzynarodowymi rurociągami i geopolityczną wrażliwością szlaków tranzytowych. 

Bezpieczne, wydajne i zyskowne rozwiązania

Moduły GEA dla instalacji LNG

Dzięki dwóm dekadom doświadczenia związanego z produktami i usługami, zespół GEA ds. LNG dostarcza:  

  • Kompaktowe, wcześniej złożone projekty modułowe, które można stosować bez opóźnień i dodatkowych kosztów
  • Rozwiązania dla klientów pozwalają zrealizować podstawowe cele obejmujące prostotę procesu, bezpieczeństwo, łatwość obsługi, niskie koszty oraz niezawodność instalacji.

Rozwiązania te obejmują małe instalacje do skraplania o wydajności do 1 mtpa (miliona ton rocznie). 

Optymalizacja pod kątem skali

Zakres dostaw GEA

GEA opracowała rozwiązania LNG zoptymalizowane pod kątem skraplania do 1 mtpa, co stanowi około 10% typowego terminala skraplającego z obciążeniem podstawowym. Proces zmieszanego czynnika chłodniczego, który jest również wydajny termodynamicznie, obejmuje następujące elementy: 

  • Chłodzenie gazu ziemnego (NG) za pomocą mieszanki czynników chłodniczych (lekki HC i azot). 
  • Technologię sprężania z wtryskiem oleju od GEA.
  • Możliwość optymalizowania energii i wymienników ciepła. 
  • Mniejszą liczbę sprężarek. 

Inżynierowie GEA realizują zobowiązanie do zachowania elastyczności, dostosowując poszczególne rozwiązania do wymogów klienta w następujących obszarach: 

  • Technologia sprężania
  • Pobór wody i mediów 
  • Koszty kapitałowe
  • Wymogi obszaru instalacji (ląd/ morze)