Przetwarzanie kryształków insuliny

Ponieważ cukrzyca się rozpowszechnia, a szacuje się , że wartość globalnego rynku insuliny osiągnie ponad 32 miliardy dolarów do 2018 roku, popyt na technologie GEA w zakresie tego ratującego życie leku jest już wysoki i z pewnością będzie rósł, szczególnie na nowych i wschodzących rynkach.

Sterylne przetwarzanie cieczy

GEA produkuje i dostarcza systemy przetwórcze do wytwarzania produktów płynnych dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Posiada ugruntowane doświadczenie w montażu instalacji do produkcji insuliny, w tym w zakresie projektowania, dostawy, rozruchu i kwalifikacji systemów korzystających z ultraczystych czynników, jak również różnych urządzeń do przetwórstwa oaz instalacji czyszczących.

Produkcja kryształów insuliny

Biosyntetyczne wytwarzanie insuliny ludzkiej odbywa się z użyciem komórek bakteryjnych lub drożdżowych. Po fermentacji, czyli przetworzeniu surowców chemicznych przez mikroorganizmy, biomasa jest wydobywana (w stałym stężeniu) z użyciem separatora dyszowego, myta, zagęszczana a następnie poddawana wytrącaniu, aby wytworzyć kryształy insuliny. 

Przewaga GEA

Standardowy zbiornik fermentacyjny

Jako światowy lider w produkcji insuliny, GEA dostarcza systemy technologiczne oraz zarządza integracją wszystkich głównych procesów obejmujących fermentację, zbieranie, chromatografię, filtrację i liofilizację.

Wirówki i linie przetwórcze dostarczane przez GEA cieszą się ugruntowaną pozycją w dziedzinie etapów klaryfikacji, oddzielania, klasyfikacji, zagęszczania i frakcjonowania. Separatory dyszowe ogrywają także ważną rolę w procesie produkcji. Ponadto sprzęt GEA jest używany na dalszych etapach krystalizacji, obejmuje to separatory komorowe i separatory samoczyszczące.

GEA jest kompleksowym dostawcą szeregu zbiorników fermentacyjnych, rozwiązań dotyczących przygotowania czynników, magazynowania buforowego, zbierania i rozrywania komórek, urządzeń do oczyszczania i izolacji komórek, separacji (po pierwszej i ostatecznej krystalizacji), produkcji i dystrybucji wody do wstrzykiwania (WFI), czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) oraz technologii liofilizacji, z których wszystkie mogą zostać zamontowane i zintegrowane w ramach najnowocześniejszej instalacji do produkcji insuliny.