Zakłady opracowywania formuł odżywczych

Właściwa formuła

Formuły odżywcze wymagają najlepszych urządzeń do przetwórstwa, aby zachować zgodność z surowymi wymogami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktu. Jako największy na świecie dostawca zintegrowanych instalacji do formuł odżywczych, doskonale rozumiemy czynniki, które definiują ten rynek oraz wymogi, z jakimi mierzą się dostawcy procesu i technologii. Aby dostarczyć indywidualnemu klientowi dopasowane rozwiązanie przetwórcze, w pełni wyposażone na potrzeby realizacji danego celu, a także określoną formułę, projektujemy nasze instalacje w bliskiej współpracy z klientami. Nasza fachowa wiedza w zakresie technologii, projektowania procesów i inżynierii połączona ze znajomością przemysłu spożywczego i mleczarskiego sprawia, że jesteśmy bardzo kompetentnym partnerem.

Technologie mleczarskie NTF4 1200x675

Od odbioru, przechowywania i mieszania składników — suchych lub w płynie — aż po odparowywanie, suszenie i pakowanie gotowego produktu: każdy element instalacji jest ostrożnie projektowany w sposób spełniający najwyższe wymogi higieniczne.

• Projekt pozwalający uniknąć pozostałości produktu i zanieczyszczeń
• Wszystkie materiały są dobierane bardzo selektywnie z myślą o ich powierzchniach
• Najlepsze rozwiązania w technologii oczyszczania

Ponadto wszystkie instalacje od GEA są stale projektowane tak, aby podnieść skuteczność operacyjną poprzez zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu, zmniejszenie odpadów i zużycie energii. Skuteczność jest zapewniana na kilka sposobów, poprzez optymalizację kompletnych linii produkcyjnych z suszarką rozpyłową, aby używać jej możliwie wydajnie przy jak najmniejszej liczbie przestojów. Kolejnym kluczowym elementem jest ograniczenie łącznych strat produkcyjnych w instalacji, również tutaj GEA przoduje dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają zmaksymalizować zakres odzyskiwanego produktu, zminimalizować emisje i zapewnić wydajny proces czyszczenia. Minimalny pobór energii uzyskuje się dzięki projektowi, zaawansowanemu monitorowaniu i kontroli procesu oraz wykorzystaniu systemów do odzyskiwania energii.

Nasze zaangażowanie w zarządzanie projektem — od najwcześniejszych etapów projektu po uruchomienie instalacji zgodnie z harmonogramem — nie tylko zapewnia płynną współpracę wszystkich zainteresowanych stron, ale i pozwala uniknąć kosztownych błędów. Nasze zobowiązania nie kończą się na przekazaniu instalacji. Dostępny jest także kompleksowy program serwisu i modernizacji, gwarantujący wydajność i żywotność instalacji.