Zakłady opracowywania formuł odżywczych

Technologia procesowa dla zakładów opracowywania formuł odżywczych

Każdy produkt odżywczy i każda formuła tego typu zawiera mieszankę składników, które można precyzyjnie określić pod kątem konkretnych potrzeb dietetycznych. Przetwarzanie tych produktów zakłada gigantyczną inwestycję w sprzęt przetwórczy i urządzenia pomocnicze. Producenci oczekują niezawodnych, bezproblemowych rozwiązań, które pozwolą dostarczać spójne produkty w proszku i w płynie o doskonałym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych. GEA, korzystając z dekad doświadczenia branżowego, technologicznego i inżynieryjnego, opracowuje inteligentne, wytrzymałe rozwiązania typu koniec-koniec, które płynnie ze sobą współgrają, maksymalizując skuteczność i zapewniając zrównoważenie, zyskowność i elastyczność procesów.

Rozwiązania NTF 1200x675

Najnowocześniejsze technologie procesowe

szklanka-mleka

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest kluczowym aspektem na każdym etapie produkcji formuł odżywczych, od odbioru składników, aż po pakowanie gotowego produktu. Sprzęt GEA jest produkowany z myślą o najsurowszych wymogach higienicznych i wyposażony w kompleksowe, automatyczne systemy czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP). Oferujemy separatory oraz ceramiczne systemy mikrofiltracyjne, które fizycznie usuwają odporne na wysoką temperaturę bakterie i zarodniki z mleka i serwatki, wywierając minimalny wpływ na składniki odżywcze. 

Formuły odżywcze w płynie muszą zostać przetworzone w bardzo wysokiej temperaturze (proces UHT), ponieważ zapewnia to wysoką sterylność. GEA oferuje technologie do ogrzewania bezpośredniego i pośredniego za pomocą technologii infuzji lub wstrzykiwania. Nasze rozwiązania pozwalają delikatnie przetwarzać cenne produkty, aby produkować zgodne z oczekiwaniami klientów bezpieczne formuły o stabilnej temperaturze. Nasze technologie zapewniają najwyższą spójność pomiędzy partiami, dzięki czemu możemy mieć pewność, że gotowy produkt pochodzący z każdej partii ma najwyższą jakość i optymalne właściwości organoleptyczne, w tym smak i cechy wizualne, takie jak kolor.

Mieszanie z szybkim cięciem w procesie wsadowym lub ciągłym

Mieszanie odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnego przetwarzania kompleksowych formuł. Nasz innowacyjny system MIXING FORMULA® jest wyposażony w mieszalnik szybkoobrotowy, który wprowadza proszek pod powierzchnię cieczy, aby wyprodukować jednolitą, wolną od bryłek zawiesinę. Rozwiązanie MIXING FORMULA® konfigurujemy pod kątem procesu wsadowego (mieszadło BATCH FORMULA®) lub linii ciągłych (mieszadło INLINE FORMULA®). Zawór odcinający GEA VARIVENT® POW jest wyposażony w pełny otwór zapobiegający blokowaniu wlotu przez bryłki proszku i minimalizujący zużycie uszczelek, zwłaszcza w wypadku stosowania proszków ścierających. 

Inteligentne rozwiązania odparowywania umożliwiające recykling wody i ciepła

Odparowywanie to kluczowy etap w usuwaniu większości nadmiarowej wody w mieszance przed suszeniem rozpyłowym. Rozumiemy, że każdy producent ma różne wymogi, dlatego opracowaliśmy wydajny, higieniczny i oszczędny energetycznie system mechanicznej kompresji pary (MVR) oraz termicznego zatężania oparów (TVR) dostosowane do każdego rozkładu, przestrzeni i wymogów roboczych. Nasze technologie ogrzewania pośredniego i bezpośredniego pozwalają zmniejszać pobór energii oraz zostały zaprojektowane tak, aby minimalnie wpływać na kluczowe cechy produktu, takie jak smak czy kolor, nie powodując denaturacji białek i innych składników odżywczych. Tam gdzie to możliwe, nadmiarowe ciepło i wodę można recyklingować do ponownego użytku w innym miejscu procesu. System odparowywania jest szybko uruchamiany i wyłączany, a bardzo wydajne, oszczędne cykle mycia CIP dodatkowo minimalizują czasy przestojów i maksymalizują wydajność. 

Suszarki rozpyłowe do spójnych proszków o precyzyjnie zdefiniowanym składzie

Technologie mleczarskie NTF4 1200x675

Suszenie natryskowe jest kluczowym procesem wpływającym na ostateczne właściwości fizyczne proszku, od rozmiaru i aglomeracji cząstek, po gęstość, rozpuszczalność i trwałość proszku. Systemy suszenia natryskowego GEA opracowano tak, aby w każdej partii produkować proszki o spójnym i precyzyjnie zdefiniowanym składzie. Nasza komora MSD®, rozdzielacz powietrza DDD® oraz zewnętrzne łoże fluidalne VIBRO-FLUIDIZER® są standardowo używane przez naszych klientów wytwarzających formuły odżywcze. 

Naszą technologię filtra workowego SANICIP® można skonfigurować, aby odzyskać cenne drobinki proszku z cyklonów i przekazać je z powrotem do komory suszenia. Opcje dodatkowe obejmują technologię DRYCONTROL® do precyzyjnego kontrolowania zawartości cieczy w ostatecznym proszku, a także przyrząd POWDEREYE®, który mierzy zawartość wilgoci w proszku, wykrywa przypalone cząstki i ustala gęstość nasypową oraz po ubiciu. Inteligentny system automatycznie wysyła operatorom ostrzeżenia dotyczące błędu specyfikacji, aby dostosować parametry procesowe oraz uniknąć kosztownej produkcji niezgodnej z parametrami. A w celu minimalizacji przestojów konfigurujemy podwójne systemy linii zasilającej, umożliwiające pracę przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, maksymalizujące wydajność oraz pozwalające uzyskać szybszy zwrot z inwestycji.

Przetwarzanie proszku i napełnianie

Producenci chcą mieć pewność, że wszystkie ich składniki w proszku oraz proszki końcowe będą przetwarzane za pomocą higienicznych, precyzyjnie kontrolowanych i bezpiecznych technologii. GEA oferuje szereg konfigurowalnych rozwiązań, które automatyzują obsługę i transportowanie proszków w większości formatów opakowaniowych, w tym w 25 kg workach, elastycznych workach typu Big Bag (FIBC) oraz plastikowych dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL). Systemy do delikatnego przetwarzania proszku i napełniania minimalizują ryzyko zanieczyszczenia, zachowując jednocześnie jego właściwości odżywcze, strukturalne i dotyczące trwałości. Precyzyjna kontrola wagi zmniejsza straty produktu, a podciśnieniowy transport fazy gęstej do jednostek magazynowych lub instalacji do miksowania i mieszania zmniejsza powstawanie pyłu, aby środowisko pracy pozostało bezpieczne, a potrzeba czyszczenia i konserwacji była minimalna.

Projektujemy i konfigurujemy rozwiązania pasujące do wybranych linii procesowych, wydajności i przepustowości, aby uniknąć zatorów na wyższych i niższych szczeblach przetwarzania. Wydajne, zautomatyzowane rozwiązania niższego szczebla związane z napełnianiem gazem przed pakowaniem, pakowaniem z użyciem mieszanki gazów i napełnianiem gazem po pakowaniu można skonfigurować dla różnych typów pojemników oraz połączyć z półautomatycznymi oraz w pełni automatycznymi rozwiązaniami pakowania proszku pasującymi do masowych i detalicznych formatów opakowań, aby stworzyć kompletne, zintegrowane rozwiązanie pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP). 

Zrównoważone chłodzenie w technologiach mleczarskich

Utrzymywanie właściwej temperatury jest kolejnym imperatywem dla wszystkich procesów na bazie mleka. Jako wszechstronny dostawca kompleksowych rozwiązań dla zakładów opracowywania formuł odżywczych, GEA oferuje najlepsze na świecie systemy chłodzenia, zapewniające optymalne warunki dla składników mlecznych formuł i produktów odżywczych przy jednoczesnym zrównoważeniu procesów i ograniczeniu śladu węglowego. Nasza zielona technologia pomp ciepła zmniejsza zużycie wody i energii, wtórnie przetwarzając ciepło odpadowe. Korzyści czerpane przez naszych klientów obejmują niższe koszty robocze oraz ubytki i straty produktu.

Instalacja mleczarska

Zarządzanie projektem dla pełnego spokoju umysłu

Zaangażowane zespoły GEA ds. zarządzania projektem nadzorują każdy projekt, od opracowania konceptu, aż po przekazanie do użytkowania kompletnych instalacji i systemów. Dbamy o najmniejsze detale, upewniając się, że każdy produkt zostanie dostarczony terminowo i w ramach budżetu. Dzięki naszemu doświadczeniu klienci nie muszą martwić się o kosztowne błędy ani opóźnienia i mogą skupić się na kluczowych celach biznesowych.