Zakłady produkcji mleka w proszku

Od surowego mleka do zapakowanego proszku

Produkowane przez GEA instalacje do mleka w proszku działają już w mleczarniach na całym świecie. Dzięki ostatnim odkryciom w technologii mleczarskiej instalacje są projektowane w sposób zapewniający wyjątkowo skuteczną obsługę pod względem ogólnej wydajności sprzętu, zużycia energii i zasobów, a jednocześnie pozwalają produkować towary najlepszej jakości w bezpiecznym środowisku. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania: od projektowania i opracowania po prace inżynieryjne; od technologii po dostawę, instalację i rozruch zakładu do produkcji mleka w proszku. A ponieważ dysponujemy pełnym pakietem technologii procesowych i komponentów, potrafimy dostarczyć kompletną instalację — od odbioru mleka, poprzez standaryzację, odparowywanie i suszenie rozpyłowe, po obsługę i pakowanie proszku oraz automatyzację.

Wydajność energetyczna i robocza

Rozwiązania — Zakłady kompleksowej produkcji mleka w proszku 1200 x 675

W całym przemyśle mleczarskim stale skupiamy się na udoskonalaniu wydajności instalacji oraz zmniejszaniu zużycia energii. Dzięki pełnemu zakresowi dostaw podchodzimy do tego bardzo kompleksowo, udoskonalając działanie wszystkich elementów, aby opracować najlepsze rozwiązanie całościowe. Dostarczamy instalacje zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy, integrując dodatkowe systemy odparowywania i podawania. Dzięki temu producenci mogą w pełni korzystać z wydajności produkcyjnej suszarki rozpyłowej. Zyskanie dodatkowych 3-4 godzin pracy dziennie, poprzez wyeliminowanie przestojów na czyszczenie poprawia ogólną moc przerobową instalacji o 15 — 20%.

Kolejnym kluczowym elementem jest zminimalizowanie łącznych strat produkcyjnych w instalacji, co można osiągnąć dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają zmaksymalizować zakres odzyskiwanego produktu, zminimalizować emisję i zapewnić wydajny proces czyszczenia. Minimalny pobór energii uzyskuje się dzięki projektowi, zaawansowanemu monitorowaniu i kontroli procesu oraz wykorzystaniu systemów do odzyskiwania energii.

Wszystkie nasze instalacje zaprojektowano z myślą o zapotrzebowaniu konkretnych klientów, dopasowanym do standardów i wymogów przemysłu mleczarskiego, ponadto są one oparte na sprawdzonej technologii i obejmują najnowsze opracowania technologiczne.

Nasze rozwiązania wdrażają eksperci. Wyznaczone zespoły specjalizujące się w realizacji dużych projektów mleczarskich towarzyszą klientom od początku projektu. Pozwala to nam dostarczać specjalistyczną technologię, domykać projekt w wymaganym czasie oraz realizować wszystkie wskaźniki KPI. Nasze zaangażowanie nie kończy się wraz z przekazaniem instalacji. Dostępny jest także kompleksowy program serwisu i modernizacji, gwarantujący wydajność i żywotność instalacji.