Linie napełniające

Zaawansowane rozwiązania dotyczące napełniania

GEA dostarcza linie napełniające, które spełniają najwyższe standardy jakościowe i higieniczne w branży napojów i alkoholi. Od lat GEA jest wiodącym graczem w produkcji i dostarczaniu maszyn do przetwórstwa i pakowania, od indywidualnych urządzeń po całe linie.

Maksymalna wydajność produkcyjna i zwrot z inwestycji

Bliski kontakt z klientem, w połączeniu z naszym doświadczeniem w zakresie sprzętu do przygotowywania napojów i alkoholi, pozwala nam dogłębnie rozumieć wyzwania, z którymi mierzą się odbiorcy. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, od projektowania, poprzez inżynierię, automatyzację i technologię, aż po instalację i przekazanie do eksploatacji kompletnych linii napełniających.

Know-how i specjalistyczna wiedza GEA zapewnia przewagę konkurencyjną oraz dostęp do kompleksowych rozwiązań dla napojów i alkoholi. Od wielu lat, w wielu zakątkach świata, instalujemy kompletne linie napełniające, które projektujemy w bliskiej współpracy z klientem.

Nie licząc tradycyjnych linii do rozlewania wody i innych napojów bezalkoholowych, projektujemy, produkujemy i instalujemy kompletne linie do rozlewania produktów wrażliwych, takich jak mleko, soki klarowne lub z miąższem i błonnikiem albo z kawałeczkami czy nawet dużymi kawałkami o wymiarze 10x10x10 mm, a także napoje izotoniczne. Przy czym cały proces napełniania butelek PET i HDPE przebiega w aseptycznych warunkach.

Od tradycyjnych do sterylnych linii napełniających

Tradycyjne linie napełniające GEA są używane do rozlewania wody, napojów gazowanych i niegazowanych oraz innych napojów z konserwantami do butelek PET w środowisku niekontrolowanym, kiedy rury są czyste, lecz nie wysterylizowane.
Urządzenia do napełniania sterylnego mogą być używane do rozlewania napojów niegazowanych i gazowanych, które cechują się stabilnością przechowywania. Proces przebiega w temperaturze otoczenia bez użycia konserwantów. Produkt ulega obróbce cieplnej, pojemnik jest sterylizowany, po czym napoje są rozlewane do tych higienicznych pojemników w obrębie izolatora mikrobiologicznego.
Urządzenia GEA mogą służyć do rozlewania produktów o wysokiej kwasowości (pH < 4,5) (HA) i niskiej kwasowości (LA) (pH ≥ 4,5).

A skoro mowa o napełnianiu sterylnym, GEA oferuje różne rozwiązania:

  • Technologię sterylnego napełniania z wydmuchiwaniem (ABF) ze sterylizacją preform za pomocą pary H2O2
  • Bloki EcoSpin 2 i Modulbloc ze sterylizacją butelek za pomocą kwasu nadoctowego w postaci ciekłej
  • Blok Whitebloc ze sterylizacją butelek za pomocą odparowywanego H2O2

Nasze urządzenia do napełniania sterylnego pozwalają osiągnąć najwyższy poziom sterylizacji (maksymalny współczynnik redukcji logarytmicznej w zakresie B. atrophaeus wynoszący sześć).

Innym rozwiązaniem do rozlewania napojów charakteryzujących się stabilnym przechowywaniem bez konserwantów jest technologia napełniania na gorąco. W tym przypadku zbiornik jest sterylizowany za pomocą wysokiej temperatury wlewanego produktu. Do schładzania butelek w temperaturze otoczenia używany jest tunel chłodniczy. Urządzenia do napełniania na gorąco są zazwyczaj używane do rozlewania produktów niegazowanych takich jak soki owocowe, gotowe herbaty RTD, wody smakowe itp.

Linie napełniające do produktów ESL (o wydłużonym okresie przydatności) są używane do napełniania, w schłodzonej temperaturze, odkażonych pojemników produktami poddanymi obróbce termicznej, przy czym oba te procesy są mniej inwazyjne niż w wypadku technologii sterylnej, a produkty końcowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, muszą pozostać w łańcuchu chłodniczym. W wypadku ESL możliwe jest rozlewanie produktów o wysokiej kwasowości (HA) lub niskiej kwasowości (LA).