Usługi poprawy efektywności

Usługi poprawy efektywności — Witaj w świecie stałego sukcesu

W ramach oferowanych przez nas usług poprawy efektywności bierzemy na siebie odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż osiągną Państwo ustalone poziomy produkcji. To rozwiązanie innowacyjne — i sprawdzone.

W ramach oferowanej przez nas usługi poprawy efektywności stajemy się odpowiedzialni za utrzymanie zakładu i sprzętu. Nasze wysoko wykwalifikowane zespoły usług dokładają starań, by wyeliminować straty, zapewniając jednocześnie maksymalizację produktywności, skuteczności oraz zwrotu z inwestycji. W celu zagwarantowania optymalnych wyników analizujemy awaryjne tryby pracy i zarządzamy nimi w oparciu o przyjęte kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Wykonujemy także analizy krytyczności oraz, we współpracy z klientem, przygotowujemy plany konserwacji, mając zawsze na celu maksymalną wydajność zakładu i jak najwyższy poziom usług. To nowatorskie podejście do pracy oznacza możliwość korzystania z najnowszych technologii przy zredukowanym ryzyku i usprawnionym zarządzaniu kosztami.

Usługi poprawy efektywności — Witaj w świecie stałego sukcesu

Pozwól, że wszystkim tym zajmie się GEA

Zalecamy skorzystanie z usługi poprawy efektywności od początku cyklu życia zakładu. Pozwoli to na pełną kontrolę kosztów. W celu określenia odpowiedniego programu konserwacji i nadania mu priorytetowego statusu stosujemy zasady programu konserwacji zorientowanego na niezawodność (programu RCM). Klient może mieć pewność, że zajmiemy się wszystkim, zarówno konserwacjami planowanymi jak i nieplanowanymi oraz prewencyjnymi, zwiększając w ten sposób dostępność sprzętu, zmniejszając czas przestoju oraz zapewniając szybką odpowiedź. We współpracy z klientem opracowujemy plany konserwacji w celu przygotowania skrojonych na miarę usług konserwacji/poprawy efektywności (opcja dostępna w przypadku wybranych produktów).

;