Rozpoczęcie pracy

Uruchamianie usługi Life Services ‒ Ciągłe wsparcie w celu zapewnienia natychmiastowej produktywności i wydajności

Od momentu montażu nasze zespoły GEA Service podejmą współpracę z klientem w celu uzyskania jak najlepszych wyników zakładu lub gospodarstwa na znajdujących się tam urządzeń.

Chcemy rozpocząć długofalową współpracę jako wspierający i zaangażowany partner. Planujemy i tworzymy w oparciu o indywidualne zapotrzebowania, dzieląc się naszą wiedzą technologiczną, szkoląc pracowników oraz dając wsparcie operatorom urządzeń, by wystartować z produkcją i zapewnić stały serwis, co pozwoli osiągnąć optymalną wydajność i bezpieczeństwo.