Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza — Pogłębiona analiza i większa wydajność dla Ciebie

Nasze metody prewencyjnego serwisowania poprawiają bezpieczeństwo, niezawodność oraz efektywność Państwa urządzeń i całego zakładu, pomagając jednocześnie wydłużyć czas życia maszyn oraz poprawić ogólną wydajność.

Zdolność do zapobiegania daje Ci kontrolę

Prewencyjne serwisowanie GEA, umożliwia kontrolowanie pracy oraz wydajności określonych urządzeń w zakładzie. Ta informacja w połączeniu z doświadczeniem techników GEA pozwala zoptymalizować działania konserwacyjne oraz związane z nimi koszty.

Prewencyjne serwisowanie — zapewnia wczesną analizę i większą wydajność dla Ciebie

Pogłębiona analiza i większa wydajność dla Ciebie

Dzięki naszej usłudze GEA PerformancePlus (dostępnej w przypadku wybranych produktów) możemy wspierać klienta w tworzeniu programu konserwacji zorientowanego na niezawodność (programu RCM). Pomaga on określić optymalne poziomy konserwacji sprzętu i zakładu. GEA PerformancePlus dostarcza czytelnej informacji na temat stanu każdego urządzenia. W oparciu o analizę danych oraz modele symulacyjne system tworzy cyfrową mapę zakładu, która pozwala oddzielić sytuacje normalne od anormalnych oraz, w razie potrzeby, podjąć odpowiednie działania. W ten sposób ogranicza się liczbę działań, a tym samym zmniejsza koszty konserwacji i czas przestoju oraz zapewnia stałą optymalną produkcję zakładu.

;

GEA PerformancePlus zapewnia optymalną produktywność

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii monitoringu i swojego doświadczenia w branży, GEA dostarcza swoim klientom usługi monitoringu, kompleksowe raporty analityczne oraz rzetelne rekomendacje dotyczące optymalizacji. Dzięki temu klienci GEA otrzymują wartościowe informacje, które ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych i związane są z wyzwaniami, jakim muszą sprostać, aby osiągnąć swoje cele z zakresu wydajności. GEA PerformancePlus zapewnia przejrzystość w kwestii aktualnego stanu sprzętu, zwiększa jego dostępność, gwarantuje optymalną produktywność, objaśnia potencjał optymalizacji skuteczności oraz pozwala na zrównoważone wykorzystanie sprzętu. GEA PerformancePlus umożliwia szybką ocenę korzyści i ryzyk przy zmianie parametrów produkcyjnych, decyzje mogą być oceniane i w sposób ekonomiczny rozplanowywane tak, by zapewnić klientom GEA większą produktywność.

GEA PerformancePlus będzie w pierwszej fazie dostępne dla wirówek GEA, lecz w dalszej perspektywie program zostanie rozszerzony na pozostałe grupy produktów GEA.

Obietnica GEA:

  • Transparentność — Dostarczamy informacji o aktualnym stanie sprzętu — pozwala to stale usprawniać proces podejmowania decyzji.
  • Dostępność — Gwarantujemy, że sprzęt jest zawsze w dobrym stanie i gotowy do produkcji — pozwala nam to wspierać klientów w wydłużaniu czasu sprawności ich sprzętu.
  • Produktywność — Tworzenie procesów gwarantujących niezawodne i elastyczne środowisko produkcyjne — pozwala zagwarantować pełne i optymalne wykorzystanie zasobów. 
  • Skuteczność — Zabezpiecza, zwiększa i optymalizuje wydajność operacyjną w cyklu życia — w ten sposób zmniejsza się straty i zwiększa rentowność.
  • Zrównoważony rozwój — Wsparcie, doradztwo i ekspercka wiedza na temat najnowszych rozwiązań i technologii — W ten sposób pomagamy naszym klientom pozostać konkurencyjnym i zrównoważonym partnerem dla swoich kontrahentów. 
  • Monitoring, Analiza i Optymalizacja — Monitorowanie stanu oraz technologie analityczne, dzięki którym zarówno my jak i nasi klienci jesteśmy w stanie prześledzić sposób działania sprzętu i systemów, a także konfigurować i optymalizować sprzęt i procesy wykorzystywane przez klienta oraz ich rezultat, by odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby.  
  • Kontrola kosztów — W GEA tworzymy wartość, dostarczając wszystkim naszym klientom najlepsze opcje usług i wsparcia zgodne z ich wymaganiami w zakresie wydajności.

Oczywiście dodatkowo każda umowa GEA PerformancePlus o poziomie świadczonych usług spełnia wszelkie najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące stanu, bezpieczeństwa, zgodności i minimalizacji ryzyka.

;