Odgazowywacze wody Water Deaeration Systems VARIDOX™

Usuwanie rozpuszczonych gazów — zwłaszcza tlenu — to zasadnicza kwestia w browarnictwie oraz produkcji napojów i alkoholi. Systemy GEA VARIDOX™ stanowią uniwersalne rozwiązanie.

Odgazowywanie wody do napojów i alkoholi

Wymagania w przemyśle spożywczym oraz branży napojów i alkoholi stale rosną w ostatnich latach, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość i czystość wody. Oprócz fizjologicznie istotnych i pożądanych składników, szczególną uwagę zwraca się na zawartość niepożądanych składników w wodzie. Pod tym względem usuwanie rozpuszczonych gazów — zwłaszcza tlenu — to zasadnicza kwestia.

Głównie dla browarnictwa GEA oferuje system odgazowujący typu VARIDOX™.
Do odgazowywania na zimno z użyciem wody o temperaturze >10°C polecamy system VARIDOX-C™, natomiast do odgazowywania na gorąco — system VARIDOX-H™.

 

Zasada działania urządzeń VARIDOX™

Woda jest wlewana przez dystrybutor na górze kolumny. Kolumna posiada wypełnienie o specjalnej konstrukcji, która pozwala osiągnąć ogromne powiększenie dostępnej powierzchni. Gaz oddzielający (CO2, N2) jest wprowadzany u podstawy kolumny. Wchłania tlen z wody w przepływie przeciwprądowym. Dzięki tej metodzie wymywania, część gazu oddzielającego pozostaje w wodzie. Zapotrzebowanie na gaz oddzielający zależy od temperatury wody w kolumnie oraz zawartości tlenu resztkowego, która ma zostać osiągnięta.

Zalety w skrócie

 • Odgazowywanie wody do najniższego możliwego poziomu tlenu resztkowego
 • Niskie koszty montażu/rozruchu (urządzenie po testach fabrycznych)
 • Niskie koszty energii, ponieważ wymagana jest tylko jedna pompa 
 • Bardzo małe straty CO2, jako że większość CO2 ulega rozpuszczeniu w produkcie
 • Niewielka powierzchnia wymagana na posadowienie 
 • Możliwe osobne ustawienie kolumny
 • Proste włączanie do istniejących systemów

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Odgazowywacz wody VARIDOX-H™ do odgazowywania na gorąco

Odgazowywacz wody VARIDOX-H™ do odgazowywania na gorąco

Odgazowywanie i pasteryzacja wody w jednym etapie

Tlen w piwie lub napojach i alkoholach może szkodzić trwałości i smakowi. Ważne jest zatem, aby stosować optymalnie odgazowaną wodę do produkcji napojów i alkoholi oraz ponownego rozcieńczania piwa. Innowacyjny odgazowywacz VARIDOX-H™ od GEA osiąga za pomocą odgazowywania na gorąco doskonałe wartości tlenu resztkowego, co sprawia, że jest najbardziej odpowiedni do tego i innych zastosowań.

W temperaturze 72°C woda jest przekazywana do kolumny odgazowującej i powoli ścieka po kolumnach z wypełnieniem. Wysoka temperatura znacznie redukuje rozpuszczalność tlenu w wodzie. Przepływający od dołu do góry CO2 (N2) zapewnia dodatkowe uwalnianie tlenu. 

Gdy woda zostaje schłodzona, osiąga się odzyskiwanie ciepła na poziomie ok. 90 % dzięki etapowi regeneracji. W kolejnym etapie woda zostaje schłodzona do pożądanej temperatury. 

Czujniki natężenia przepływu, poziomu i opcjonalnie tlenu monitorują prawidłowe funkcjonowanie systemu VARIDOX™. 

Odgazowywacz wody VARIDOX™ jest czyszczony za pośrednictwem toru produktu.

 

Cechy

 • Niska zawartość tlenu resztkowego: <0,02 mg/l (20 ppb)
 • Opcjonalnie: <0,01 mg/l (10 ppb)
 • Pasteryzacja wody (≥25 PE)
 • Odzyskiwanie ciepła ≥90% 
 • Niski pobór CO2
 • Niskie koszty operacyjne
 • Krótki czas montażu (urządzenie jest wstępnie zmontowane)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dostarczenia urządzeń do natężeń przepływu od 20 do 1000 hl/godz.

Dane techniczne

 • Ciśnienie wlotu wody: 2 bary
 • Ciśnienie powietrza sterującego: 6 — 8 barów
 • Materiały: 1.4301 / EPDM
 • Ciśnienie wlotu CO2: 6 — 8 barów
 • Pobór CO2: 0,05 g/l
 • CO2 zawarty w wodzie: 0,45 g/l
 • Wymagania dla CO2: 0,5 g/l
 • Jakość CO2: Czystość>99,995%

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Odgazowywacz wody VARIDOX-H™ do odgazowywania na zimno

Odgazowywacz wody VARIDOX-H™ do odgazowywania na zimno

Minimalna wartość tlenu resztkowego z minimalnymi nakładami

Tlen w piwie oraz napojach i alkoholach może szkodzić trwałości i smakowi. Ważne jest zatem, aby stosować optymalnie odgazowaną wodę do ponownego rozcieńczania piwa oraz produkcji napojów i alkoholi. Innowacyjny odgazowywacz VARIDOX-C™ (system odgazowujący na zimno) od GEA osiąga doskonałe wartości tlenu resztkowego, co sprawia, że jest najbardziej odpowiedni do tego i innych zastosowań. 

Woda jest rozpylana w kolumnie odgazowującej i powoli ścieka po kolumnach z wypełnieniem. Przepływający od dołu do góry CO2 (N2) zapewnia uwalnianie tlenu. Na wylocie z systemu woda jest nasycana CO2 (N2). Wzrost nasycenia wody wyjściowej dwutlenkiem węgla do określonej wartości zadanej jest możliwy z niskimi dodatkowymi nakładami. 

Czujniki natężenia przepływu, poziomu i opcjonalnie tlenu monitorują prawidłowe funkcjonowanie systemu VARIDOX™. Odgazowywacz wody VARIDOX™ jest czyszczony za pośrednictwem toru produktu.

 

Cechy

 • Niska zawartość tlenu resztkowego: <0,03 mg/l (30 ppb)
 • Opcjonalnie: <0,02 mg/l (20 ppb) 
 • Niski pobór CO2
 • Niskie koszty operacyjne
 • Krótki czas montażu (urządzenie jest wstępnie zmontowane)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dostarczenia urządzeń do natężeń przepływu od 20 do 1000 hl/godz.

Dane techniczne

 • Ciśnienie wlotu wody: 2 bary
 • Temperatura wody: >10°C
 • Ciśnienie powietrza sterującego: 6 — 8 barów
 • Materiały: 1.4301 / EPDM
 • Ciśnienie wlotu CO2: 6 — 8 barów
 • Pobór CO2: 0,3 — 0,8 g/l
 • CO2 zawarty w wodzie: 1,7 — 2,2 g/l
 • Dostawa CO2: 2 — 3 g/l
 • Jakość CO2: Czystość>99,995%

Kontakt

Jak możemy pomóc?