Odgazowywacze wody Water Deaeration Systems DIOX™

Odgazowywacze wody GEA typu DIOX™ gwarantują najniższe możliwe wartości tlenu resztkowego.

Odgazowywanie wody do napojów i alkoholi

Wymagania w zakresie okresów przydatności napojów i alkoholi stale rosną w ciągu ostatnich lat. Usuwanie tlenu to zasadniczy element pozwalający spełnić te wymogi. Dzięki urządzeniom DIOX™ GEA oferuje właściwe rozwiązanie techniczne zależnie od wymaganej wartości granicznej oraz rodzaju dalszego przetwarzania.

GEA oferuje różne rodzaje odgazowywaczy DIOX™. Jeżeli ma być stosowane jednostopniowe lub dwustopniowe odgazowywanie podciśnieniowe, polecamy urządzenia DIOX-1™ lub DIOX-2™. Jeżeli najwłaściwsze jest odgazowywanie membranowe, to dostępne jest urządzenie DIOX-M™.

 

DIOX-1™ oraz DIOX-2™ — Zalety w skrócie

 • Odgazowywanie wody do najniższego możliwego poziomu tlenu resztkowego
 • Niskie koszty montażu/rozruchu, ponieważ urządzenie jest po testach fabrycznych 
 • Niski (zerowy) pobór CO2
 • Wolna od CO2 woda odgazowana nawet w przypadku napojów i alkoholi nienasyconych dwutlenkiem węgla
 • Niewielka wymagana powierzchnia na posadowienie
 • Proste włączanie do istniejących systemów

DIOX-M™ — Zalety w skrócie

 • Odgazowywanie wody do najniższego możliwego poziomu tlenu resztkowego
 • Niskie koszty montażu/rozruchu, ponieważ urządzenie jest po testach fabrycznych
 • Niski (zerowy) pobór CO2
 • Wolna od CO2 woda odgazowana nawet w przypadku napojów i alkoholi nienasyconych dwutlenkiem węgla
 • Niewielka wymagana powierzchnia na posadowienie, bardzo kompaktowa konstrukcja
 • Proste włączanie do istniejących systemów 
 • Niskie zapotrzebowanie na energię do eksploatacji systemu

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System DIOX-1™ do jednostopniowego odgazowywania podciśnieniowego

Systemy odgazowujący wodę DIOX-1™ może zostać łatwo włączony do istniejących systemów.

Uzyskanie idealnej wody do napojów w jednym etapie

Tlen w napojach bezalkoholowych wpływa na trwałość produktu i smak. Z tego powodu ważne jest, aby stosować odgazowaną wodę do produkcji napojów bezalkoholowych. Jednostopniowy odgazowywacz wody DIOX-1™ od GEA osiąga dobrą wartość tlenu resztkowego, a zatem jest szczególnie odpowiedni do tego rodzaju i innych zastosowań.

Woda, która powinna być odgazowywana, jest przekazywana w sposób dokładnie rozdzielony przez dyszę rozpyłową do zbiornika, który jest pod dużym podciśnieniem. Dzięki niej ekstrakcji jest poddawana większa część tlenu. Pompa podciśnienia wykonana ze stali nierdzewnej utrzymuje podciśnienie. Ewentualnie dostarczona woda może zostać zmieszana z CO2 przed odgazowywaniem, aby uzyskać lepszy rezultat. CO2 zwiększa uwalnianie tlenu. Pompa tłocząca dostarcza odgazowaną wodę do odbiorcy.

System jest czyszczony za pośrednictwem toru produktu. Ponadto optymalny efekt czyszczący jest uzyskiwany za pomocą kuli natryskowej w zbiorniku do odgazowywania.

 

Funkcje DIOX-1™

 • Niska zawartość tlenu resztkowego: <1,0 mg/l (1 ppm)
 • Opcjonalnie: <0,7 mg/l (700 ppb) 
 • Bardzo niski lub nawet zerowy pobór CO2
 • Niskie koszty operacyjne
 • Krótki czas montażu (urządzenie jest wstępnie zmontowane)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dostarczenia urządzeń do natężeń przepływu od 50 do 600 hl/godz.

Dane techniczne DIOX-1™

 • Ciśnienie wlotu wody: 3,5 bara
 • Temperatura wody: >10°C
 • Ciśnienie powietrza sterującego: 6 — 8 barów
 • Materiały: 1.4301 / EPDM
 • Ciśnienie wlotu CO2: 6 — 8 barów
 • Pobór CO2: 0 — 0,5 g/l
 • Jakość CO2: Czystość>99,99%

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Odgazowywanie wody typu DIOX-M™ — Technologia membranowa

Odgazowywacz wody GEA typu DIOX-M™ opiera się na systemie modułów membranowych i umożliwia optymalne odgazowywanie wody przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

Kompaktowe odgazowywanie membranowe

W zależności od liczby wykorzystywanych modułów, zastosowanego podciśnienia oraz ilości oddzielonego gazu (N2 lub CO2), można uzyskać zawartość tlenu resztkowego w wodzie ≤ 0,01 mg O2/l. 

Moduły składają się głównie z dużej liczby mikroporowatych włókien polipropylenowych, które otacza produkt przeznaczony do odgazowywania. Pory we włóknie kanalikowym przepuszczają tylko gaz, który jest odsysany za pomocą pompy podciśnienia. Ilość uzyskanego tlenu można zwiększyć przez zasilenie włókna dwutlenkiem węgla lub azotem. Na każdym etapie ilość tlenu można ograniczyć do poniżej 1/10 wartości początkowej. 

Moduły posiadają obudowy ze stali nierdzewnej. Zastosowany materiał umożliwia mycie modułów gorącą wodą lub żrącym roztworem (bez dodatków). 

 

Funkcje systemu DIOX-M™

 • Niska zawartość tlenu resztkowego: <0,01 mg/l (10 ppb)
 • Niewielka wymagana powierzchnia na posadowienie
 • Niski lub nawet zerowy pobór CO2
 • Niskie koszty operacyjne
 • Krótki czas montażu (urządzenie jest wstępnie zmontowane)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dostarczenia urządzeń do natężeń przepływu od 50 do 400 hl/godz.

Dane techniczne DIOX-M™

 • Ciśnienie wlotu wody: ≤7 barów, jeżeli temperatura wynosi <40°C
 • Ciśnienie wlotu mycia w obiegu zamkniętym (CIP): ≤2,3 bara
 • Temperatura wody: >10°C
 • Ciśnienie powietrza sterującego: 6 — 8 barów
 • Materiały: 1.4301 / EPDM
 • Materiał włókna kanalikowego: Polipropylen
 • Ciśnienie wlotu CO2: 6 — 8 barów
 • Pobór CO2: 0 — 0,4 g/l
 • Jakość CO2: Czystość>99,99 %

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System DIOX-2™ do jednostopniowego odgazowywania podciśnieniowego

Systemy odgazowujący wodę DIOX-2™ może zostać łatwo włączony do istniejących systemów.

W dwóch etapach do minimalnej wartości tlenu resztkowego

Tlen w piwie lub napojach bezalkoholowych wpływa na trwałość produktu i smak. Stąd ważne jest, aby wykorzystywać optymalnie odgazowywaną wodę do produkcji napojów niegazowanych oraz regulacji zawartości brzeczki podstawowej lub alkoholu.

Dwustopniowy odgazowywacz wody DIOX-2™ od GEA osiąga doskonałą wartość tlenu resztkowego, a zatem wyjątkowo nadaje się do tych i innych zastosowań. 

W pierwszym etapie większa część tlenu jest poddawana ekstrakcji przez czyste odgazowywanie podciśnieniowe. W stanie zmieszanym z CO2 wstępnie odgazowywana woda przechodzi do drugiego etapu. CO2 zwiększa uwalnianie tlenu. Mieszanina CO2 z tlenem jest także odsysana za pomocą pompy podciśnienia (P3) za pośrednictwem zbiornika B1 w kierunku przepływu odwrotnym do rozpylonego strumienia, zwiększając w ten sposób efekt odgazowujący pierwszego etapu. Pompa tłocząca (P2) dostarcza odgazowaną wodę do odbiorcy. 

Pobór wody uszczelniającej jest minimalizowany przez wbudowaną regulację temperatury. Czujniki ciśnienia, poziomu i ewentualnie tlenu monitorują prawidłowe funkcjonowanie systemu. 

System jest czyszczony za pośrednictwem toru produktu.

 

Funkcje DIOX-2™

 • Niska zawartość tlenu resztkowego: <0,2 mg/l (200 ppb)
 • Opcjonalnie: <0,05 mg/l (50 ppb)
 • Niski pobór CO2
 • Niskie koszty operacyjne
 • Krótki czas montażu (urządzenie jest wstępnie zmontowane)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Możliwość dostarczenia urządzeń do natężeń przepływu od 50 do 900 hl/godz.

Dane techniczne DIOX-2™

 • Ciśnienie wlotu wody: 3,5 bara
 • Ciśnienie powietrza sterującego: 6 — 8 barów
 • Materiały: 1.4301 / EPDM
 • Ciśnienie wlotu CO2: 6 — 8 barów
 • Pobór CO2: 0 — 0,5 g/l
 • Jakość CO2: Czystość>99,99%

Kontakt

Jak możemy pomóc?