Vertical Dewaterer

Niezawodny i skuteczny, pionowy odwadniacz połączony z systemem separacji gnojowicy XPress to rozwiązanie pozwalające przetwarzać duże objętości gnojowicy.

Kluczowe funkcje

  • Pozyskana za sprawą odwadniacza pionowego faza stała zawiera około 17% do 18% suchej masy.
  • Ekran ze stali nierdzewnej.
  • Dwukierunkowy ślimak podwaja żywotność urządzenia.
  • Tylna część ekranu jest łatwo dostępna do czyszczenia bez konieczności demontażu odwadniacza pionowego.
  • Silnik o mocy 3 KM (2,2 kW).

Opis funkcjonalny

Odwadniacz pionowy

Odwadniacz pionowy jest zbudowany z pionowego cylindrycznego ekranu, w którym mechanizm ślimakowy podnosi gnojowicę do górnego wylotu, a ciecz grawitacyjnie przepływa przez otwory ekranowe. Mechanizm ślimakowy i ekran nie stykają się i nie jest wywierany żaden nacisk. Odwadniacz pionowy pozwala przetwarzać duże objętości płynnej gnojowicy mleczarskiej pochodzącej z systemów zgarniania gnojowicy lub procesów ekstrakcji. Proces odwadniania przebiega przed zasileniem systemu separacji gnojowicy XPress używanego do zastosowań związanych z legowiskami lub kompostem. Konstrukcja została zaprojektowana do pracy w połączeniu ze zbiornikiem regulującym poziom cieczy. Zbiornik regulujący poziom cieczy jest instalowany pomiędzy pompą do gnojowicy a odwadniaczem pionowym w następujących celach:

  • Pozwala przechowywać wprowadzaną gnojowicę oraz zasilać odwadniacz pionowy: grawitacyjnie, ze stałą prędkością i za pomocą wylotów o wymiarze 6" (152 mm).
  • Pozwala regulować prędkość odwadniacza pionowego za pomocą przełączników poziomu cieczy znajdujących się w zbiorniku regulującym poziom cieczy.
  • Nadmiar wpływającej gnojowicy jest kierowany z powrotem do zbiornika przyjmującego za pomocą przelewowego mechanizmu odprowadzania.
  • Nie ma możliwości, aby do odwadniacza pionowego przedostały się duże i/lub ciężkie ciała obce.
  • Przełączniki poziomu wewnątrz zbiornika regulującego poziom cieczy przesyłają sygnały uruchamiające i zatrzymujące do odwadniacza pionowego oraz systemu XPress w miarę przesuwania się gnojowicy od przełączników wysokiego poziomu do przełączników niskiego poziomu. Gdy gnojowica dopływa do przełącznika wysokiego poziomu, zasilająca system pompa do gnojowicy jest zatrzymywana.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera