System zabezpieczający zbiorniki System zabezpieczający zbiorniki VARITOP®

System zabezpieczający zbiorniki VARITOP® to system modułowy oparty o standardowe komponenty. VARITOP® służy do czyszczenia zbiorników, zapobiegania niedopuszczalnemu nadciśnieniu lub podciśnieniu oraz kontrolowanego gazowania i odgazowywania. Każdy klient może wybrać alternatywne funkcjonalne komponenty. Ponadto konfiguracja może w dużym stopniu zostać indywidualnie zaprojektowana. W efekcie powstaje funkcjonalne urządzenie dostosowane do potrzeb klienta.

Funkcjonalność

Zabezpieczenie zbiorników przed nadciśnieniem odbywa się za pomocą zaworów bezpieczeństwa VARIVENT®, a przed podciśnieniem za pomocą zaworów podciśnieniowych VARIVENT®. 

Drogi gazu i czyszczenia CIP przełączane są poprzez jedno połączenie centralne. Zarządzanie procesem CIP / gazem może odbywać się za pomocą automatycznego modułu przełączania (który nie wymaga dodatkowego zasilania) lub kombinacji zaworów motylkowych. Medium czyszczące transportowane jest rurą CIP do lancy czyszczącej lub dyszy czyszczącej i do zbiornika. Gdy nie odbywa się proces czyszczenia gazowanie i odgazowywanie zachodzi za pomocą obejścia na czwórniku i modułu przełączania.

System zabezpieczający zbiorniki VARIVENT® może zostać umieszczony na połączeniu centralnym lub na płycie zbiornika. Interfejs zawsze stanowi sprawdzone połączenie kołnierzowe VARIVENT® na czwórniku.

Ogólne korzyści

 • System modułowy
 • Ochrona przed nadciśnieniem
 • Ochrona przed podciśnieniem
 • Powtarzalne efekty czyszczenia
 • Niezawodność w pełni zautomatyzowanych procesów

 

Przykłady zastosowań

System zabezpieczający zbiorniki TTB 11-D VARITOP

Systemy zabezpieczające zbiorniki VARITOP® są szeroko stosowane w sektorze piwowarskim. Typowym zastosowaniem jest ochrona zbiorników w strefach fermentacji i magazynowania. System VARITOP® umożliwia regulację ciśnienia w przestrzeni pomiędzy zawartością zbiornika a pokrywą podczas fermentacji i magazynowania. Jednocześnie VARITOP® chroni zbiornik przed nadciśnieniem i podciśnieniem podczas napełniania i opróżniania.

Opcjonalne ogrzewanie zaworu podciśnieniowego i zaworu bezpieczeństwa pozwala na użycie VARITOP® na zewnątrz. Warunkiem wstępnym jest odpowiednia ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (np. korpus).

Zarządzanie czyszczeniem CIP i gazem

Zarządzanie czyszczeniem CIP i gazem odbywa się bez dodatkowego zasilania za pomocą modułu przełączania lub z zasilaniem za pomocą zaworu wielodrogowego lub modulującego zaworu regulacyjnego z zaworem motylkowym lub kombinacji zaworów motylkowych.

Automatyczny moduł przełączania (bez zasilania)

Droga I: otwarta
Droga II: otwarta

W położeniu spoczynkowym moduł przełączania utrzymuje otwartą drogę dla gazowania i odgazowywania zbiornika. Droga do urządzenia czyszczącego jest zawsze otwarta. 

Podczas przepływu środka czyszczenia CIP do lancy czyszczącej moduł przełączania przełącza się automatycznie przy 10 m3/godz. Wyjątkiem jest obrotowa dysza czyszcząca: Moduł przełączania zamyka się tutaj przy 8 m3/godz. Wraz z zamknięciem modułu przełączania zamykana jest droga dla gazowania i odgazowywania. 

Prosimy zwrócić uwagę przy wymiarowaniu! Rura gazu zależnego od ciśnienia zaprojektowana jest do maksymalnej szybkości przepływu 92m3/godz. CO2 przy ciśnieniu operacyjnym wynoszącym 2 bar g. Ma to wpływ na inne parametry procesu. Moduł przełączania ma funkcje samoczyszczenia.

Kombinacja zaworów motylkowych (z zasilaniem)

Droga I: zamknięta
Droga II: otwarta

W położeniu spoczynkowym moduł przełączania utrzymuje otwartą drogę dla gazowania i odgazowywania zbiornika. Droga do urządzenia czyszczącego jest zamknięta. Dostępne jest pneumatyczne przełączanie drogi. Otwarta jest wtedy droga do urządzenia czyszczącego, a zamknięta dla gazowania i odgazowywania. Moduł przełączania zaprojektowany jest do większych szybkości przepływu gazu.

 

Kombinacja zaworów motylkowych z P-15 (z zasilaniem)

Droga I: zamknięta
Droga II: otwarta

Moduł przełączania reguluje gazowanie i odgazowywanie zgodnie z parametrami operacyjnymi i procesu poprzez drogę II. Jest to kompaktowy sposób na kontrolę ciśnienia podczas procesu fermentacji.

Zawór regulacyjny zaprojektowany jako zawór motylkowy T-smart 7 w połączeniu z T.VIS® P-15 dostępny jest w drodze II. Droga I zamykana jest więc za pomocą zaworu motylkowego T-smart w połączeniu z T.VIS® M-15.

Czyszczenie zaworów

W połączeniu centralnym zawór bezpieczeństwa i podciśnieniowy czyszczony jest za pomocą lancy lub dyszy czyszczącej. Czynnik czyszczący wtryskiwany jest przez lancę do gniazd zaworów. Aby zapewnić odpowiednie czyszczenie gniazd oraz korpusu, można podnieść płytę zaworową (opcjonalnie). W przypadku wersji z pokrywą kopułową zbiornika zawór bezpieczeństwa zamontowany jest na płycie zbiornika. Zawór czyszczony jest za pomocą oddzielnego modułu czyszczącego, zamontowanego między płytą zbiornika a zaworem bezpieczeństwa.

Czyszczenie wewnętrzne

Czyszczenie wewnętrzne może odbywać się za pomocą lancy lub dyszy czyszczącej. Używając lancy czyszczącej, można uwzględnić kilka urządzeń czyszczących. Na przykład kule natryskowe, myjki orbitalne lub obrotowe. 

Lanca czyszcząca lub dysza czyszcząca montowana jest na górze czwórnika i przechodzi wzdłuż czwórnika w zbiorniku. Dysze w rurze lancy umożliwiają samoczyszczenie czwórnika podczas czyszczenia zbiornika. 

Automatyczny moduł przełączania wymaga minimalnej szybkości przepływu do zamknięcia. Ta szybkość może być większa niż wymagana szybkość przepływu dla urządzenia czyszczącego. Moduł przełączania posiada przestrzenie czyszczące, co zapewnia czyszczenie rury do czwórnika w pozycji zamkniętej podczas czyszczenia zbiornika.

 

Lanca czyszcząca i dostępne opcje

Lanca czyszcząca systemu zabezpieczającego zbiorniki VARITOP

W systemie zabezpieczającym zbiorniki VARITOP® można używać wielu różnych urządzeń czyszczących firmy GEA. Użycie urządzenia czyszczącego w systemie VARITOP® różni się pod względem technicznym od samodzielnego użycia takiego urządzenia. Prosimy wziąć pod uwagę następujące obliczenia całkowitej wymaganej szybkości przepływu dla systemu VARITOP®. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze dla wszystkich zainstalowanych urządzeń czyszczących wynosi 10 bar g. Urządzenia czyszczące zostaną dostosowane za pomocą lancy czyszczącej w systemie VARITOP®.

Dysze czyszczące

Dysza czyszcząca systemu zabezpieczającego zbiorniki VARITOP

Zgodnie ze sprawdzoną zasadą czyszczenia dyszy czyszczącej optymalny efekt czyszczenia uzyskuje się poprzez powolne, obrotowe, efektywne promieniowe obejmowanie powierzchni.

W produkcji napojów i alkoholi dominują różne warunki procesu. Dlatego też w zbiornikach przetwarzania okresowo może występować nadciśnienie. Aby uniknąć niedopuszczalnego nadciśnienia, systemy pokrywowe VARITOP® używają wyłącznie nowoczesnych sprężynowych zaworów bezpieczeństwa.

Przechodzą one badania typu dla cieczy i/lub pary/gazu lub otrzymują specjalne certyfikaty ASME, TÜV, Stoomwezen, CRN, ISPESL itp.

Niezawodna ochrona zbiornika za pomocą nowoczesnych zaworów bezpieczeństwa. Możliwa jest pionowa lub poziomowa pozycja instalacyjna zaworów bezpieczeństwa, aby zapewnić idealne dopasowanie do miejsca instalacji. Co do zasady ciśnienie reakcji jest zabezpieczone. Opcjonalne wyposażenie i elementy przyłączeniowe dostępne są w postaci modułu CIP, pneumatycznego siłownika podnoszącego i sprzężenia zwrotnego pozycji zaworu. Wystąpienie podciśnienia w zbiorniku bez ochrony może doprowadzić do uszkodzenia zbiornika lub produktu lub w mniej poważnych przypadkach do odgazowania i uszkodzenia produktu. Reakcja przy 2,5 mbar oraz szczelność w przypadku minimalnego nadciśnienia.

Zawory bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa można umieścić pionowo lub poziomo w systemie VARITOP®. Wnętrze zaworu bezpieczeństwa umieszczonego pionowo na pokrywie można czyścić za pomocą specjalnego modułu czyszczącego.

Badania / inspekcje

Dostarczane zawory bezpieczeństwa przechodzą badanie komponentów co pięć lat zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zbiorników ciśnieniowych, karcie A2 instrukcji AD oraz instrukcji VdTÜV dla zaworów bezpieczeństwa 100. Dlatego badania oceniane są zgodnie z przepisami niemieckimi. Zawory przechodzą też coroczną kontrolę zgodności z badaniem części komponentów. 

Zawór bezpieczeństwa typu 488 dostępny jest ze specjalnymi certyfikatami zgodnymi z normami międzynarodowych instytucji regulacyjnych np. ASME, DIN, GOST, ISPESL, CBPUI itp. Te certyfikaty obejmują również wdrożenie odpowiedniego ciśnienia testowego.

*Wybór instalacji poziomej należy zaznaczyć przy zamówieniu. W przypadku innych wkładów o wyższej lepkości, takich jak woda lub piwo, należy uwzględnić różnice właściwości. Mogą one dotyczyć tendencji do sklejania lub różnych właściwości chemicznych.

 

Zawór podciśnieniowy typu V

FLC-zawór-podciśnieniowy-V

Systemy VARITOP® Tanktop wyposażone są wyłącznie w zawory podciśnieniowe firmy GEA. Zawory te charakteryzują się odpowiednią reakcją i wysoką przepustowością powietrza. Higieniczna konstrukcja zapewnia, że do zbiornika nie przedostają się żadne cząstki brudu lub kurzu. Zawór otwiera się przy 2,5 mbar (co jest równe 25 mm WC). Całkowicie zapobiegająca przywieraniu powłoka gniazda zaworu zwiększa zdolność reakcji. Zintegrowane miękkie uszczelnienie zapewnia lepsze uszczelnienie zaworu na wypadek nadciśnienia, co pozwala utrzymać powoli powstające nadciśnienie. Opcjonalnie zawór podciśnieniowy może być wyposażony w pneumatyczny siłownik podnoszący, ogrzewanie i sprzężenie zwrotne pozycji zaworu.

Zawór podciśnieniowy VARIVENT® typu V zabezpiecza zbiorniki podczas wzrostu ciśnienia.

Konstrukcja: Zawór do zabezpieczania zbiorników przed podciśnieniem 

Właściwości otwierania: Od 2-3 mbar zawór „lekko” się otwiera i jest odpowiednio stabilizowany pod ciśnieniem. Od 5 mbar następuje pełne podniesienie. Zawór zamyka się natychmiast pod wpływem nadciśnienia 

 • Szerokość nominalna: DN 80-100 
 • Materiał korpusu: 1,4404 
 • Konstrukcja: Korpus sferyczny 
 • Opcje: Pneumatyczne podnoszenie, sprzężenie zwrotne i ogrzewanie 

Dodatkowe informacje:

 • Wymagane działanie zaworu podciśnieniowego będzie uwzględniać standardowe mierniki GEA działania odpływu. 
 • Zawory o szerokości DN 162 (6" IPS) wykazują późniejszą reakcję (większa waga). 
 • Niezawodne funkcjonowanie możliwe jest przy nienaruszonym uszczelnieniu przepony i gniazda oraz nieuszkodzonej powłoce (zielonej) gniazd. 
 • Uszkodzony pierścień gniazda i uszczelnienie silikonowe mogą zostać wymienione przez firmę GEA, jednak niezbędna jest całkowita zamiana. 
 • Jedynie przełącznik zbliżeniowy ma możliwość regulacji (opcjonalnie), co zawarte jest w instrukcjach. Tryb reakcji przepony zaworu nie ma możliwości regulacji.