UHT Plants

Oferujemy trzy różne rodzaje instalacji UHT do sterylnej obróbki produktu

Czynnikami decydującymi przy wyborze odpowiedniego procesu UHT (ultra wysoka temperatura) do obróbki cieplnej produktu są jakość produktu, bezpieczeństwo oraz skuteczność produkcji. GEA może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem jako producent instalacji UHT do produktów mlecznych oraz innych produktów płynnych. Wydajność instalacji UHT sięga od 50 do 40 000 l/godz. w przypadku obróbki produktów o małej i średniej lepkości. Instalacja UHT umożliwia także cieplną i sterylną obróbkę produktów z porcjami błonnika i cząstek.

Wybór instalacji UHT należy do klienta

GEA oferuje trzy różne rodzaje instalacji UHT w zależności od produktu poddawanego obróbce, jego jakości i wydajności produkcji:

Instalacja UHT typu I

Tego rodzaju instalacje do obróbki produktu działają zgodnie z zasadą ogrzewania pośredniego. Oto ich wielka zaleta: Dzięki zastosowaniu tej metody instalacja UHT typu I zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji. Ta technologia przetwórcza jest z powodzeniem stosowana od wielu lat. Takie instalacje UHT cechują się zoptymalizowanymi warunkami przepływu produktu, co daje dobrą jakość produktu i wysoką skuteczność produkcji z odzyskiwaniem do 90% ciepła.

Instalacja UHT typu P

Podobnie jak instalacja UHT typu I z ogrzewaniem pośrednim, instalacja UHT typu P w dużym stopniu opiera się na takiej samej technologii przetwórczej.

Różnica to zastosowanie rurowego wymiennika ciepła typu P — nie stosuje się pośredniego przepływu ciepła pomiędzy produktem ogrzewanym a chłodzonym. Zaletą jest to, że tego rodzaju instalacja osiąga jeszcze większą skuteczność i lepszą jakość produktu bez konieczności zwiększenia powierzchni wymiany ciepła.

Instalacja UHT typu D

Metoda bezpośredniego ogrzewania zastosowana w tej instalacji UHT daję zaletę w postaci bardzo wysokiej jakości produktu. Wbudowany wstrzykiwacz pary oraz schładzacz błyskawiczny zapewniają bardzo krótkie okresy zalegania w strefach o silnym oddziaływaniu temperatury.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?