Tube Scraper System

System zgarniacza rurowego zaprojektowano tak, aby przenosił możliwie największą ilość gnojowicy do prefabrykowanej betonowej rury zainstalowanej pod korytarzem gnojowym.

Dzięki otworowi w dyszlu gnojowica i ciecz skapują do kanału za łopatkami. W ten sposób łopatka kieruje do rynienki tylko zawartość z poprzedniego ruchu czyszczącego. Koło umiejscowione w tylnej części zgarniacza popycha zawartość do rury, aby kanał był wolny od wszelkich przeszkód.

Czyszczenie obór wolnostanowiskowych — System zgarniacza rurowego

  • Zgarniacz w kształcie litery V kieruje gnojowicę na środek zgarniacza.
  • Koło z tyłu zgarniacza popycha materiał do wnętrza rury. Dzięki temu głębokie na 2" (51 mm) wyżłobienie nie jest zapychane.
  • Projekt pomaga zbierać gnojowicę za pomocą podziemnej rury, a nie przez korytarz.
  • Łopatka ze stali szlachetnej podnosi się przy ruchu powrotnym, aby wyczyścić dno kanału i uniknąć zawracania materiału.
  • Konstrukcja z wytrzymałej stali zapewnia długą żywotność.
  • Instalacja wyłącznie z liną stalową.
  • Rura jest instalowana za pomocą dostarczonych form betonowych.

Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera