Filtracja membranowa — Instalacje pilotowe Pilot Testing and Application Development

Filtracja membranowa: Testy instalacji pilotowej w Hudson, w amerykańskim stanie Wisconsin

Możliwość testowania małych i średnich instalacji pilotowych w ramach wsparcia dowolnych spośród standardowych instalacji pilotowych GEA do filtracji membranowej. Ten obiekt w Ameryce Północnej może wesprzeć pełny zakres rozwiązań dotyczących filtracji membranowej w przepływie krzyżowym dla wszystkich z obsługiwanych rynków. Służy także za centrum technologiczne dla globalnej działalności GEA w zakresie filtracji.

Instalacje pilotowe do filtracji membranowej w dowolnym rozmiarze i konfiguracji

Wymienne membrany
Wymienne membrany

Modułowe instalacje pilotowe są skonfigurowane do standardowej lub zindywidualizowanej pracy, jeżeli jest to wymagane.

Większość instalacji pilotowych jest mobilna, a zatem możliwe jest prowadzenie testów w zakładzie oraz w obiektach klienta. Zakres wydajności testowej to od kilku do kilkuset litrów.

Następujące instalacje pilotowe są dostępne do testów:

 • Model L
 • Model M
 • Model T
 • Model R
 • Model C
 • Model G
 • Model U

Konfiguracje membran i modułów to m.in.:

 • Zwijane spiralnie
 • Ceramiczne
 • Polimerowe membrany rurowe
 • Spiekane membrany cylindryczne ze stali szlachetnej
 • Membrany typu „płytka i rama”

Usługi związane z instalacjami pilotowymi obejmują:

 • Badanie wykonalności
 • Rozwój produktu
 • Wytworzenie próbek produktu
 • Rozwój i optymalizację procesu
 • Gromadzenie danych
 • Analizę skalowalności
 • Modelowanie symulacyjne