Systemy rozpuszczania cukru Sugar Dissolving Systems DI-SUGAR™

W branży napojów i alkoholi cukier jest zwykle przetwarzany jako roztwór wodny. Z tego powodu pierwszym etapem jest produkcja standardowego syropu cukrowego. Stężenie wynosi od 60 do 67° w skali Brixa. W branży napojów i alkoholi stosowane są procesy nieciągłe i ciągłe.

W branży napojów i alkoholi cukier jest zwykle przetwarzany jako roztwór wodny. Z tego powodu pierwszym etapem jest produkcja standardowego syropu cukrowego. Stężenie wynosi od 60 do 67° w skali Brixa. W branży napojów i alkoholi stosowane są procesy nieciągłe i ciągłe.

Proces nieciągły ze zbiornikowym systemem rozpuszczania DI-SUGAR-T™:

W przypadku procesu nieciągłego stosowane są mieszarki, których wydajność może się różnić w zależności od przygotowanej ilości cukru granulowanego. Wymagana ilość dobrze podgrzanej wody do rozpuszczania jest dostępna w mieszarce. Za pomocą pneumatycznego lub mechanicznego przenośnika podaje się cukier granulowany do mieszarki. Po zakończeniu procedury rozpuszczania syrop cukrowy jest poddawany filtracji i pasteryzacji, a następnie w stanie przefiltrowanym, przekazywany do zbiornika buforowego.

Proces ciągły z systemami DI-SUGAR-H™ oraz DI-SUGAR-C™ do rozpuszczania na gorąco/zimno:

Procesy ciągłe można podzielić na rozpuszczanie na zimno i gorąco. Te procedury wymagają silosu na cukier granulowany oraz zbiornika na syrop cukrowy o odpowiedniej pojemności. Cukier granulowany oraz woda do rozpuszczania są doprowadzane do zbiornika do rozpuszczania w pożądanych proporcjach. Pompa cyrkulacyjna zapewnia jednolitą zawiesinę. Część przepływu jest kierowana do zbiornika buforowego, albo za pomocą filtra z przerwą (rozpuszczanie na zimno) lub pasteryzacji (rozpuszczanie na gorąco) ze zintegrowaną filtracją i odgazowywaniem.

Specjalne funkcje

 • Stale wysoka jakość produktu 
 • Niski stopień zużywania się oznacza małe wymagania w zakresie konserwacji
 • Pasteryzator uwzględniony w procesie rozpuszczania

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System rozpuszczania cukru typu DI-SUGAR-H™

System GEA do ciągłego rozpuszczania cukru typu DI-SUGAR-H™ to niezawodny system do produkcji pasteryzowanego syropu cukrowego dla przemysłu napojów i alkoholi.

System do ciągłego rozpuszczania na gorąco

System GEA do ciągłego rozpuszczania cukru typu DI-SUGAR-H™ to niezawodny system do produkcji pasteryzowanego syropu cukrowego dla przemysłu napojów i alkoholi.

Do produkcji z systemem ciągłego rozpuszczania cukru wymagany jest silos cukru granulowanego o wystarczających rozmiarach, jak również zbiornik na syrop cukrowy o wystarczającej pojemności. 

Cukier granulowany jest podawany z silosu do zbiornika do rozpuszczania za pomocą przenośnika o sterowanej częstotliwości. Pompa do wstępnego rozpuszczania wytwarza silne turbulencje w zbiornikach do rozpuszczania, co prowadzi do powstania jednolitej zawiesiny cukru. Część przepływu (w zależności od pojemności systemu) jest ciągle podawana do jednostki krótkotrwałego ogrzewania. Temperatura i turbulencje w wymienniku ciepła gwarantują szybkie rozpuszczenie granulowanego cukru. Strefa utrzymywania w wysokiej temperaturze jest zaprojektowana w taki sposób, aby zachować wymagany czas zalegania oraz odgazować syrop cukrowy.

Filtr za urządzeniem gwarantuje syrop cukrowy wolny od cząstek stałych. Przechodząc przez sekcję regeneracji i chłodzenia, syrop cukrowy ulega schłodzeniu do 25°C, a następnie jest transportowany do zbiorników zasobnikowych. 

Aby zapewnić wysoką jakość produktu, monitorowanie temperatury i wartości w skali Brixa stanowi integralną część DI-SUGAR-H™.

Specjalne funkcje DI-SUGAR-H™

 • Wysoka wydajność do 30 000 l/godz. przy maks. 67°Bx 
 • W pełni automatyczny tok procesu 
 • Wysoki stopień regeneracji ciepła 
 • Rejestrowanie wartości w skali Brixa i temperatur 
 • Niski stopień zużywania się oznacza małe wymagania w zakresie konserwacji 
 • Pasteryzator uwzględniony w systemie rozpuszczania

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System rozpuszczania cukru DI-SUGAR-C™ — System do ciągłego rozpuszczania na zimno

System GEA do ciągłego rozpuszczania cukru typu DI-SUGAR-C™ to niezawodny system do produkcji syropu cukrowego dla przemysłu napojów i alkoholi.

System ciągłego rozpuszczania na zimno

Do produkcji z systemem ciągłego rozpuszczania cukru wymagany jest silos cukru granulowanego o wystarczających rozmiarach, jak również zbiornik na syrop cukrowy o wystarczającej pojemności. 

Zbiornik do rozpuszczania jest napełniony dobrze podgrzaną wodą. Następnie za pomocą przenośnika o sterowanej częstotliwości cukier granulowany jest dostarczany z silosu do zbiornika do rozpuszczania. Silne turbulencje w zbiorniku do rozpuszczania wytworzone przez pompę do wstępnego rozpuszczania zapewniają szybkie rozpuszczanie cukru granulowanego. 

Część przepływu (wydajność systemu) jest ciągle przekazywana z obszaru do oddzielania, co pozwala na przejście wyłącznie fazy ciekłej zawiesiny cukru do zbiornika do odgazowywania. Filtr za urządzeniem gwarantuje syrop cukrowy wolny od cząstek stałych. 

Produkt krąży w systemie, aż do osiągnięcia ustawionej wartości w skali Brixa. Następnie rury zostają oczyszczone, tak aby produkt mógł przejść do zbiornika buforowego. Za pomocą wody do rozpuszczania w przepływie przeciwprądowym odzyskiwane jest ciepło, co daje korzystny bilans energetyczny. Aby zapewnić wysoką jakość produktu, monitorowanie wartości w skali Brixa stanowi integralną część DI-SUGAR-C™. 

Specjalne funkcje DI-SUGAR-C™

 • Wysoka wydajność do 30 000 l/godz. przy maks. 64 °Bx 
 • W pełni automatyczny tok procesu 
 • Rejestrowanie wartości w skali Brixa 
 • Niski stopień zużywania się oznacza małe wymagania w zakresie konserwacji

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

System rozpuszczania cukru DI-SUGAR-T™ — Nieciągłe rozpuszczanie cukru w zbiornikach

System GEA do nieciągłego rozpuszczania cukru typu DI-SUGAR-T™ to niezawodny system do produkcji syropu cukrowego dla przemysłu napojów i alkoholi.

Nieciągłe rozpuszczanie cukru w zbiornikach

Wymagana ilość dobrze podgrzanej wody do rozpuszczania jest doprowadzana do zbiornika do rozpuszczania. Po uruchomieniu mieszadła cukier granulowany jest dostarczany z ciężarówki silosowej do zbiornika do rozpuszczania. Objętość mieszania jest taka, aby czas rozpuszczania granulatu był jak najkrótszy. Po zakończeniu procesu rozpuszczania roztwór cukru można dostarczyć do zbiornika buforowego, przeprowadzając go przez etap krótkotrwałego ogrzewania i/lub przez filtr.

Specjalne funkcje DI-SUGAR-T™

 • Niskie koszty inwestycji 
 • Niski stopień zużywania się oznacza małe wymagania w zakresie konserwacji 
 • Możliwe jest mycie systemu 

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?