Technologia płuczek Płuczki zanurzeniowe

Płuczka zanurzeniowa składa się z ustawionej pionowo rury płuczącej. Jej wylot gazu zanurzony jest w płynie płuczącym.

Gaz spalinowy, który ma zostać oczyszczony, wprowadzany jest do rury od góry i opuszcza ją poprzez zanurzenie w płynie płuczącym. Często w połączeniu z jednym zintegrowanym odemglaczem pierścieniowym w zbiorniku.

Funkcja

płuczki-zanurzeniowe-02-v2

Płuczka zanurzeniowa składa się z pionowej rury, zamontowanej na zbiorniku z płynem płuczącym. Rura płucząca dosięga do zbiornika tak daleko, że koniec rury i wylot gazu zanurzone są w płynie płuczącym. Dlatego gaz zmuszony jest do przepływu przez płyn płuczący. Dzieje się to dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu otworów gazu na obwodzie zanurzonej rury płuczącej. W powstającym łożu fluidalnym z gazu i płynu przepływ turbulentny pozwala na skuteczną absorpcję zanieczyszczeń gazowych i dobre oddzielenie cząstek w płynie płuczącym.

Efekt gaszenia zapewnia jednocześnie chłodzenie gazów i oparów. W ten sposób strumień gazu jest chłodzony do odpowiedniej dopuszczalnej temperatury chłodzenia poprzez odparowanie wody w strumieniu gazu. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przewodzeniu ciepła. 

Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji z efektem gaszenia gazy o temperaturze do 1300°C mogą być poddane chłodzeniu i płukaniu w jednym procesie.

W obszarze przepływu gazu i w powstającym łożu fluidalnym z gazu i cieczy następuje absorpcja zanieczyszczeń i rozpuszczenie ich w cieczy. W przypadku absorpcji chemicznej oczyszczanie powietrza wylotowego z zanieczyszczeń odbywa się metodą chemiczną. Dzięki temu można uzyskać skuteczność oddzielania do 98% na każdym etapie oczyszczania.

Dzięki wykorzystaniu efektu oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople są oddzielane w okolicy dysz napędowych w wyniku zderzania się z szybko płynącymi kroplami płynu. W ten sposób cząstki o średnicy ≥ 5 µm mogą zostać praktycznie całkowicie oddzielone.

Krople wciągnięte do łoża fluidalnego muszą zostać oddzielone przez odpowiedni separator kropli od strumienia gazu. Można to osiągnąć za pomocą zintegrowanego ze zbiornikiem separatora pierścieniowego lub jednego z dostępnych na rynku separatorów kropli, który zostanie umieszczony poniżej płuczki.

 

Specjalne funkcje

 • Funkcja płuczki dostępna od razu (bez przestoju)
 • Połączenie oddzielania cząstek i oddzielania zanieczyszczeń w jednym urządzeniu
 • Bufor bezpieczeństwa w postaci uszczelnienia hydraulicznego na wypadek awarii pompy
 • Niewielkie wymagania co do zastosowania technologii bezpieczeństwa
 • Duży zakres obciążenia, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • Wyjątkowo kompaktowa i zwarta przestrzennie konstrukcja
 • Odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom niezawodności operacyjnej
 • Niewielkie potrzeby konserwacji, szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • Niskie koszty inwestycji i niskie koszty operacyjne
 • Możliwość wykonania ze wszystkich powszechnie stosowanych materiałów

Zakres zastosowań

 • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Chłodzenie gorących gazów spalinowych
 • Absorpcja chemiczna dużych ilości zanieczyszczeń
 • Oddzielanie cząstek
 • Usuwanie dużych nagle pojawiających się zanieczyszczeń — szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna