Urządzenia do przetwarzania żywności GEA standomat standardization unit for cream fat or milk fat

Przegląd

Satndomat GEA - Urządzenie standaryzujące zaprojektowano do ciągłej standaryzacji zawartości tłuszczu w śmietanie lub mleku w połączeniu z procesem separacji. Separatory odtłuszczające rozdzielają podawane mleko pełne na mleko odtłuszczone i śmietanę. Jeżeli zamiast mleka odtłuszczonego ma być produkowane mleko o określonej zawartości tłuszczu, to pewna część śmietany musi zostać z powrotem dodana do mleka odtłuszczonego. Ta procedura nosi miano standaryzacji. Oprócz regulacji zawartości tłuszczu w śmietanie lub mleku, urządzenia mogą także zapewnić proporcjonalne dawkowanie dodatków.

System sterowania

We wszystkich modelach zawartość tłuszczu w śmietanie jest ustalana za pomocą pomiaru gęstości w przepływomierzu masowym. Regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie odbywa się za pomocą zmiany przepływu śmietany. Procedury regulacji przystosowane do różnych warunków roboczych (rozruch, produkcja, odszlamianie, wyłączenie) uwzględniają konkretne wymagania separatora. 

Do celów standaryzacji część przepływu śmietany podlega regulacji przez przepływomierz magnetyczny i trafia z powrotem do mleka odtłuszczonego. Elementy sterujące ciśnieniem wstecznym mleka odtłuszczonego są zabudowane na podstawie urządzenia standaryzującego. W przypadku wszystkich zastosowań dotyczących mleka sygnał sterowania jest dostarczany dla przepływu nadawy do separatora.

Procedura postępowania z ciepłym mlekiem

Aby system sterowania był wysoce wydajny, wymagana jest stacjonarna praca systemu w stabilnych warunkach eksploatacji. System skalibrowano na podstawie testów laboratoryjnych, do czego mogą posłużyć różne metody analityczne. Dlatego weryfikację należy prowadzić z zastosowaniem tych samych metod. Dokładność poszczególnych metod należy uwzględnić podczas interpretacji wyników.

Maksymalna ilość tłuszczu do standaryzacji wynosi 0,2% poniżej zawartości tłuszczu w spływającym mleku pełnym. Odchylenie regulacji zawartości tłuszczu w śmietanie od wartości zadanej wynosi +/- 0,2%. W przypadku standaryzacji mleka to odchylenie wynosi w linii 0,05% zaraz za modułem sterowania i 0,025% za zbiornikiem buforowym.

Procedura postępowania z zimnym mlekiem

Zwłaszcza standaryzacja zimnego mleka umożliwia osiągnięcie zawartości tłuszczu w mleku na poziomie od 0,5 do 4,2%, przy czym zawartość mleka surowego powinna wynosić co najmniej 0,2% powyżej zawartości tłuszczu w mleku standaryzowanym. Standardowe odchylenie wynosi +/- 0,04%. Śmietanę można poddać standaryzacji do maksymalnej zawartości tłuszczu wynoszącej 40%. Odchylenie regulacji wynosi tutaj +/- 0,4%.

Modele

W zależności od zastosowania i zadania dotyczącego regulacji nasi klienci mogą dokonać wyboru spośród różnych modeli urządzeń standaryzujących

 • urządzenie standaryzujące WC
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie z serwatki
 • urządzenie standaryzujące C
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie
 • urządzenie standaryzujące CB
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + kompletne ponowne mieszanie (mleko pełne)
 • urządzenie standaryzujące MC regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + regulacja zawartości tłuszczu w mleku
 • urządzenie standaryzujące MCL
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + śmietana o niskiej zawartości tłuszczu < 28% + regulacja zawartości tłuszczu w mleku
 • urządzenie standaryzujące MCFD
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + regulacja zawartości tłuszczu w suchej masie serowej
 • urządzenie standaryzujące MCFP
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + regulacja proporcji tłuszczu do białka w mleku
 • urządzenie standaryzujące MCA
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + regulacja zawartości tłuszczu w mleku + dawkowanie dodatków
 • urządzenie standaryzujące MCLA
  Regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie (także < 28 %) + regulacja zawartości tłuszczu w mleku + dawkowanie dodatków
 • urządzenie standaryzujące CMC
  regulacja zawartości tłuszczu w śmietanie + regulacja zawartości tłuszczu w mleku

Powyższe wersje opisują jedynie niektóre z dostępnych możliwości. W przypadku indywidualnych zastosowań GEA oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.

 

Homogenizacja częściowa

Modele MC, MCL, MCFD i MCA mogą być przygotowane do częściowej homogenizacji mleka standaryzowanego lub pełnego. Dzięki temu dobry efekt homogenizacji można osiągnąć za pomocą homogenizatora o 1/3 łącznej pojemności.

Mycie

Automatyczne mycie urządzenia standaryzującego odbywa się za pomocą systemu separatora do mycia w obiegu zamkniętym. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w zawory łączące z osobnym systemem do mycia w obiegu zamkniętym dla linii nadmiaru śmietany. Tak czy inaczej, linia dawkowania dodatków urządzenia standaryzującego MCA jest myta w osobnym cyklu.

System sterowania

Do automatyzacji i wizualizacji systemu standaryzacji zastosowana jest jednostka sterowania SCU 8. Jest wyposażona w monochromatyczny wyświetlacz 6-calowy oraz alfanumeryczną klawiaturę membranową. Wyświetlacz pokazuje rzeczywisty stan pracy ze stanem uruchomienia oraz wszystkie zmierzone wartości analogowe. Dla każdej pętli sterowania ukazywana jest bieżąca wartość zadana, wartość rzeczywista i wartość sterowania, jak również krzywa trendu z wydajnością dynamiczną.

Parametry sterowania i wartości graniczne są zabezpieczone hasłem przed nieautoryzowanymi zmianami. Warunki krytyczne wywołują komunikaty alarmowe, które są ponadto zapisywane w pliku dziennika. Wszystkie pompy, zawory i zawory regulacyjne mogą być obsługiwane ręcznie z poziomu jednostki sterowania. W połączeniu z nowym urządzeniem w tę funkcję może być wyposażona jednostka sterowania separatora. W przeciwnym razie urządzenie standaryzujące jest wyposażone w osobną jednostkę sterowania komunikującą się za pomocą cyfrowych wejść-wyjść lub sieci Profibus DP ze sterowaniem separatora.

Kompaktowe urządzenie

Modele WC i C nie wymagają stelaża, a poszczególne komponenty muszą być montowane na miejscu do linii przyłączeniowych separatora. Modele CB, MC, MCL, MCFD i MCA są wstępnie zmontowane jako kompaktowy moduł na stelażu ze stali nierdzewnej. Szafa sterownicza oraz skrzynia zaworu elektromagnetycznego są zamontowane na stelażu. Wszystkie wewnętrzne złącza elektryczne i pneumatyczne są zamontowane. Każde urządzenie jest testowane przed wysyłką.

Wydajność

Od 5000 l/godz. do 70 000 l/godz.

Kontakt

Jak możemy pomóc?