Technologia płuczek Spray tower

Pionowa lub pochylona rura z wlotem gazu z boku oraz koncentrycznie ułożonymi dyszami napędowymi w rurze powyżej wlotu gazu.

Zwykle w połączeniu z zamontowaną z boku wirówką odśrodkową.

Funkcja

Medium płuczące wtryskiwane jest przez specjalne dysze napędowe i rozprowadzane na górze wieży płuczki w celu uzyskania maksymalnej powierzchni wymiany gazu/cieczy, a następnie spada z wysoką prędkością względną do strumienia gazu. Dzięki wysokiej energii wejściowej wieża może samodzielnie zasysać i transportować gazy i opary. Efekt wtryskiwania umożliwia oczyszczanie spalin bez spadku ciśnienia w przepływie gazu. Tym samym praktycznie nie ma potrzeby stosowania mechanicznego wentylatora do transportu gazów.

Jednocześnie efekt gaśniczy skutkuje chłodzeniem gazów lub oparów. Woda odparowuje do strumienia gazu, a strumień ten jest chłodzony do dopuszczalnej temperatury chłodzenia. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przepływowi ciepła.

W zmodyfikowanym modelu (gaszenie) gazy o temperaturze do 1300°C mogą być chłodzone i oczyszczane w jednym procesie.

Zanieczyszczenia są pochłaniane przez ciecz podczas transportu materiału przez rurę płuczki. W przypadku absorpcji chemicznej szkodliwe substancje są poddawane wiązaniu chemicznemu.

Możliwe jest osiągnięcie stopnia oddzielenia aż do 98% na jedną płuczkę.

Wykorzystując efekt oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople w okolicy dysz napędowych są oddzielane za pomocą szybko płynących kropli cieczy płuczącej w wyniku kolizji z nimi. W ten sposób mogą zostać oddzielone cząstki o średnicy ≥ 5 µm.

Gaz i płyn należy oddzielić w wirówce odśrodkowej umieszczonej poniżej na końcu rury płuczki.

 

Specjalne właściwości

 • funkcja płuczki dostępna jest natychmiast (brak przestojów) 
 • połączenie oddzielania cząstek i oddzielania szkodliwych substancji w jednej instalacji
 • automatyczne ssanie, brak spadku ciśnienia
 • duże obciążenie, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom bezpieczeństwa operacyjnego
 • niewielkie potrzeby konserwacji
 • szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • dostępność niemal we wszystkich materiałach 

Obszar zastosowania

 • zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • gaszenie gorących gazów spalinowych
 • absorpcja chemiczna szkodliwych substancji 
 • oddzielanie cząstek
 • eliminacja nagle pojawiających się szkodliwych substancji: szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna