Technologia płuczek Wieża rozpyłowa

Pionowa lub pochylona rura z wlotem gazu z boku oraz koncentrycznie ułożonymi dyszami napędowymi w rurze powyżej wlotu gazu.

Zwykle w połączeniu z zamontowaną z boku wirówką odśrodkową.

Funkcja

Medium płuczące wtryskiwane jest przez specjalne dysze napędowe i rozprowadzane na górze wieży rozpyłowej w celu uzyskania maksymalnej powierzchni wymiany gazu/cieczy, a następnie spada z wysoką prędkością w stosunku do strumienia gazu. Dzięki wysokiej energii wejściowej wieża rozpyłowa może samodzielnie zasysać i transportować gazy i opary. Efekt wtryskiwania umożliwia oczyszczanie gazów bez spadku ciśnienia w przepływie gazu. Tym samym praktycznie nie ma potrzeby stosowania mechanicznego wentylatora do transportu gazów.

Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji z efektem gaszenia gazy o temperaturze do 1300°C mogą być poddane chłodzeniu i płukaniu w jednym procesie. Efekt gaszenia zapewnia jednocześnie chłodzenie gazów i oparów. W ten sposób strumień gazu jest chłodzony do odpowiedniej dopuszczalnej temperatury chłodzenia poprzez odparowanie wody w strumieniu gazu. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przewodzeniu ciepła.

Zanieczyszczenia są pochłaniane przez ciecz podczas transportu materiału przez rurę płuczki. W przypadku absorpcji chemicznej szkodliwe substancje są poddawane wiązaniu chemicznemu.

Możliwe jest osiągnięcie stopnia oddzielenia aż do 98% na jedną płuczkę.

Wykorzystując efekt oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople są oddzielane za pomocą szybko płynących kropli cieczy płuczącej w wyniku kolizji z nimi. W ten sposób mogą zostać oddzielone cząstki o średnicy ≥ 5 µm.

Gaz i płyn należy oddzielić w wirówce odśrodkowej umieszczonej poniżej na końcu rury płuczki.

 

Specjalne właściwości

 • Funkcja płuczki dostępna jest natychmiastowo (brak przestojów) 
 • Połączenie oddzielania cząstek i oddzielania szkodliwych substancji w jednej instalacji
 • Automatyczne ssanie, brak spadku ciśnienia
 • Duże obciążenie, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • Odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom bezpieczeństwa operacyjnego
 • Niewielkie potrzeby konserwacji
 • Szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • Dostępność niemal we wszystkich materiałach 

Obszar zastosowania

 • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Oddzielanie cząstek
 • Absorpcja chemiczna szkodliwych substancji 
 • Eliminacja nagle pojawiających się szkodliwych substancji: szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna