Sloped Screen Separator - 4ft X 4ft

Używaj siły grawitacji do oddzielania bardzo płynnej gnojowicy o niskiej zawartości fazy stałej.

Doskonałe narzędzie do recyklingu cieczy, odzyskiwania frakcji włóknistej lub ograniczania ilości wymaganej wody.

Kluczowe funkcje

Pochyły separator ekranowy — 4 stopy x 4 stopy
  • Separator ekranowy ze stali szlachetnej o wymiarze 4 stóp x 4 stóp (122 x 122 cm).
  • Skuteczny projekt ekranu, w którym rozmiar otworów został ostrożnie zaprojektowany tak, aby pozyskiwać świetnej jakości zrecyklingowaną ciecz.
  • Konstrukcja ze stali szlachetnej klasy 304.
  • W godzinę przetwarza codzienną gnojowicę od 60 do 90 krów.
  • Można go zintegrować z urządzeniem XPress — kaskadowym systemem separacji gnojowicy, aby jeszcze skuteczniej usunąć ciecz z frakcji stałej.
  • Prosty projekt, brak ruchomych części, niskie wymogi konserwacyjne oraz minimalne zużycie.

Opis funkcjonalny

Pochyły separator ekranowy jest zazwyczaj instalowany na platformie wznoszonej ponad suchą betonową konstrukcją. Ciecz spłukująca przenika przez centralny wlot średniego poziomu, który hamuje prędkość cieczy i sprawia, że płynnie przepływa przez panel górnego ekranu.

Następnie ciecz grawitacyjnie przepływa przez setki poziomych otworów, które wraz ze spadkiem ekranu stają się większe, aby mogły utrzymać na jego powierzchni tyle frakcji włóknistej ile to możliwe. 

Odseparowana ciecz jest odprowadzana za pomocą wylotu grawitacyjnego o wymiarze 6" (152 mm), natomiast frakcja włóknista zsuwa się do znajdującej się niżej betonowej konstrukcji.

Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera