Separators for Oil & Gas

Instalacje do produkcji ropy i gazu muszą osiągać zakładane cele produkcyjne 24 godziny na dobę. Platformy wiertnicze i instalacje produkcyjne na lodowatej Syberii funkcjonują w warunkach zewnętrznych i technicznych, które zasadniczo różnią się od warunków, w jakich działają instalacje na ekstremalnie gorących pustyniach lub pływające jednostki produkcji, magazynowania i przeładunku (FPSO). Niezależnie od warunków i lokalizacji — nadrzędny cel nie zmienia się od lat: Maszyny muszą działać. 24 godziny na dobę.

Wirówki GEA zapewniają niezawodność pod każdym względem. Przez wiele dziesięcioleci ugruntowały swoją pozycję w sektorze naftowym i dowiodły niezawodności i precyzji, z jaką wykonują swoją pracę.

Oddzielanie fazy olejowej i wodnej, czyszczenie emulsji, usuwanie katalizatorów: wymogi i procedury przetwarzania ropy naftowej, oleju slopowego i innych mieszanek części stałych i cieczy znacząco się różnią. We wszystkich zastosowaniach technologia oddzielania i procesów firmy GEA jest wyborem numer jeden i wykorzystywana jest na całym świecie. Na platformach wiertniczych i pływających jednostkach produkcji, magazynowania i przeładunku (FPSO) na Oceanie Atlantyckim, jak również w kopalniach piasków bitumicznych w Kanadzie oraz w rafineriach na całym świecie.

Dzięki doświadczeniu zebranemu na podstawie około 3000 zastosowań inżynieryjnych GEA posiada fachową wiedzę na temat kompleksowych procesów oddzielania i oczyszczania w celu przetwarzania lepkich, rozwodnionych i mocno zanieczyszczonych czynników. Nasze wysoce wyspecjalizowane wirówki o dużej szybkości i przepustowości do 80 m³/godz. mają różne zastosowania, np. odwadnianie i odsalanie ciężkiej frakcji ropy naftowej, przetwarzanie suspensji i osadów wiertniczych lub odolejanie wody zęzowej, wody ściekowej i produkowanej wody.

Nasze separatory dla sektora ropy i gazu mają gazoszczelne konstrukcje z osłonowaniem azotem dla niezawodnej ochrony przed wybuchem (ATEX), a dla maksymalnej ochrony i dostępności separatorów bęben wykonany jest ze stali duplex lub super duplex. Kompensacji podlegają ciągłe ruchy na platformach, dzięki czemu wirówki idealnie sprawdzają się w instalacjach zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Funkcje i korzyści

 • Maksymalna siła grawitacji
 • Maksymalna skuteczność oddzielania
 • Szczególnie solidne i wytrzymałe rozwiązanie
 • Maksymalna opłacalność przez cały cykl użytkowania
 • Materiały wysoce odporne na korozję i erozję
 • Konstrukcja chroniąca przed wybuchem
 • Minimalne potrzeby konserwacji
 • Możliwość nienadzorowanego, w pełni automatycznego działania oraz
 • samomonitorowania
 • Minimalne wymogi wolnej przestrzeni i minimalna waga
 • Linie przetwórcze i systemy obróbki gotowe do podłączenia 

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?