Wirówka Separator RSE / RSI for Oil Refining

Separatory GEA wykorzystywane są do odśluzowywania, neutralizacji i odwoskowywania olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

Specjalne zastosowania naszych wirówek w tym przemyśle obejmują rozdział sopstoku, obróbkę zużytego oleju spożywczego oraz filtrowanie olejów surowych i misceli do produkcji wysokiej jakości lecytyny. Innym zastosowaniem są procesy transestryfikacji (np. produkcja biodiesela), przetwarzanie olejów epoksydowanych, frakcjonowanie na mokro kwasów tłuszczowych, a także zastosowania oleochemiczne.

Udoskonalenie wyników oddzielania

Nasze separatory do rafinacji oleju posiadają finetuner GEA — jest to coś pomiędzy pompą dośrodkową a rurą oddzielającą. Charakteryzuje się znacznie wyższym współczynnikiem skuteczności w porównaniu z konwencjonalnymi pompami dośrodkowymi. 

Jest to współczynnik konwersji energii obrotowej w ciśnienie. W rezultacie lepkie media, takie jak śluzy z instalacji odśluzowywania, mogą zostać bez trudu odprowadzone. Regulacja średnicy finetunera możliwa jest za pomocą pokrętła ręcznego lub siłownika pneumatycznego urządzenia sterującego. 

Maksymalny czas eksploatacji ze zintegrowanym napędem bezpośrednim firmy GEA

Nasze separatory do rafinacji olejów mogą zostać wyposażone w różne napędy: konwencjonalny napęd przekładniowy, napęd z płaskim pasem z przenoszeniem energii z silnika z regulacją momentu obrotowego na pojedynczy płaski pas wrzeciona bębna, bezpośrednie napędy z silnikiem zamontowanym bezpośrednio na wrzecionie, a także najnowszą technologię napędu opracowaną przez GEA: zintegrowane napędy bezpośrednie. Zintegrowany napęd bezpośredni także przenosi energię z silnika bezpośrednio do bębna, ale jest zintegrowany z obudową wirówki. 

Tym samym nasze separatory wymagają nawet 35 procent mniej przestrzeni i są dużo cichsze. Cała koncepcja techniczna została uproszczona z jednoczesnym obniżeniem liczby i zróżnicowania części. Bęben i silnik mogą zostać zdemontowane jako jeden komponent, co istotnie skraca czas wymagany na konserwację. . Nasz zintegrowany napęd bezpośredni maksymalizuje dostępność separatorów, co oznacza, że tłocznie oleju osiągają swoje maksymalne moce produkcyjne.

 

Delikatna obróbka produktu dla najwyższej wydajności

Dopływ hydrohermetyczny opracowany przez GEA chroni produkt przed wysokimi siłami poprzecznymi, które rozbiłyby cząsteczki śluzów czy mydła i w konsekwencji istotnie utrudniłyby proces oddzielania. Na tym etapie unika się emulgowania, szczególnie podczas mycia i winteryzacji. Maszyny posiadają także uszczelnienie hydrohermetyczne (uszczelnianie płynem), zapobiegające podnoszeniu się oparów z komory podającej do niższej komory pompy dośrodkowej. Ma to pozytywny wpływ w przypadku wyższych temperatur oddzielania (> 90°). Ponadto płyn może być podawany do bębna przez oddzielny kanał wody płuczącej dostarczanej do bębna wirówki.

Funkcje i korzyści:

GEA finetuner  

 • Optymalna regulacja strefy oddzielania
 • Elastyczność separatorów: jedna maszyna może wykonywać wszystkie procesy rafinacji bez potrzeby jej adaptowania.
 • Wyższa niezawodność operacyjna i wyeliminowanie strat oleju

Dopływ hydrohermetyczny 

 • Chroni produkt przed działaniem wysokich sił poprzecznych przez delikatne podawanie produktu
 • Brak uszczelek mechanicznych, a tym samym brak wymogu dodatkowej wody chłodzącej
 • Nie występuje natlenianie produktu

Uszczelnienie hydrohermetyczne 

 • Uszczelnienie hydrohermetyczne zapobiega mętności oleju powodowanej przez opary na wlocie 

Płukanie bębna 

 • Faza ciężka o wysokiej lepkości może zostać rozcieńczona, aby poprawić jej zdolność przepływu 
 • Dostępne także do użytku w strefie zagrożenia wybuchem

Zintegrowany napęd bezpośredni

 • Bardzo mały rozmiar
 • Szybka konserwacja i maksymalna dostępność
 • Niższe koszty zasilania dzięki bezpośredniemu przenoszeniu energii
 • Mniejsza liczba zużywających się części
 • Niższy poziom hałasu
 • Napędy bezpośrednie GEA spełniają wymogi zabezpieczeń dla stref zagrożonych wybuchem