Scraper - High Profile

Przeznaczony do gnojowicy z wysoką zawartością słomy.

Duży zgarniacz typu pługowego do zgarniania ściółki ze słomy.

Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera