Animal Scale TaxaTron 5000

Waga dla zwierząt Taxatron pomaga optymalizować ważenie bydła.

Zautomatyzowany proces pomaga rolnikom pracować w sposób skuteczny i perspektywiczny. Jednym z najważniejszych zadań w pracy rolnika jest stałe monitorowanie wagi poszczególnych krów. Jako dostawca systemów, dostarczamy optymalne i profesjonalne rozwiązanie, która pozwala zrealizować to zadanie: wagę dla zwierząt Taxatron 5000.

Oto zalety naszej wagi w skrócie:

  • Proces pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ bydło swobodnie przechodzi przez wagę
  • Obiektywna ocena warunków odżywczych dla każdej krowy
  • Zoptymalizowane karmienie i zdrowie stada
  • Zwiększona wydajność każdej krowy we wszystkich rodzajach hal udojowych

Co do zasady im waga krowy jest bliższa jej idealnej wadze, tym bardziej wydajny staje się udój. Na żądanie można na przykład zintegrować wagę dla zwierząt z systemem AutoSelect 5000.

Oszczędność czasu: dzięki temu, ze bydło jest ważone, gdy swobodnie przechodzi przez wagę.

Z wagą dla zwierząt Taxatron 5000 można regularnie rejestrować wagę bydła. Korzyść polega na tym, że można stale monitorować stan każdego zwierzęcia, a tam gdzie to konieczne zoptymalizować produkcję mleka za pomocą zaktualizowanego planu żywienia. Ważenia odbywa się podczas swobodnego przechodzenia krów — oznacza to, że nie tracimy czasu podczas codziennej kontroli wagi. Technologia ważenia jest tak zaawansowana, że krowa nie musi stać nieruchomo. Przyczynia się to również do wzrostu skuteczności, gdyż przepływ zwierząt nie jest w żaden sposób wstrzymywany. Automatyzując to zadanie za pomocą wagi dla zwierząt Taxatron 5000, rolnik zyskuje więcej czasu na inne zadania oraz zarządzanie gospodarstwem.

Interakcja wagi dla zwierząt Taxatron i systemu DairyPlan C21

Stały pomiar wagi każdej krowy skutkuje uzyskaniem dużej porcji danych. Dodatkowy produkt od GEA pomaga prezentować te informacje w jasno zorganizowanym układzie: w postaci oprogramowania DairyPlan C21. DairyPlan C21 pozwala przygotować wyraźnie uporządkowane tabele i wykresy na podstawie wielu wielkości — dla jednej krowy, specjalnej grupy żywienia lub całego stada, w zależności od indywidualnych potrzeb. Różnice wagi oraz zmiany schematów żywieniowych są precyzyjnie rejestrowane. Można w nieskomplikowany sposób i szybko pozyskać ważne informacje z wygenerowanych danych. Na podstawie tych wyników można dostosować strategię żywienia — indywidualnie lub dla całej grupy zwierząt. Waga dla zwierząt pomaga kontrolować uzysk mleka razem z intuicyjnie obsługiwanym oprogramowaniem.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera