Systemy pobierania próbek dla produktów płynnych i cystern mleka Samplers for Liquid Processing

Sprzęt dodatkowy jest wymagany, gdy wraz z samym pobieraniem próbek, muszą być realizowane inne funkcje, takie jak: Systemy pobierania próbek oraz akcesoria do monitorowania jakości produktu.

Od ponad 30 lat GEA rozwija i produkuje urządzenia do próbkowania, poczynając od podstawowych mechanizmów po w pełni sterowane jednostki. Dzięki solidnej i dojrzałej technicznie technologii oraz ogromnemu praktycznemu doświadczeniu, GEA wyróżnia się jako niezawodny partner w dziedzinie systemów próbkowania produktów płynnych.

Przegląd

Monitorowanie jakości produktu lub określenie składników płynów często jest możliwe w ramach procedury laboratoryjnej. W związku z tym należy regularnie pobierać próbki płynu (próbkowanie).

Możliwa jest realizacja kompletnych rozwiązań do pobierania rzeczywistej próbki — począwszy od identyfikacji butelki próbnej po automatyczny transport butelek, np. stół obrotowy.

W tym celu w GEA opracowaliśmy systemy pobierania próbek i akcesoria, które najlepiej nadają się do omawianego zastosowania.

 

Dostępne rodzaje

 • Membranowe urządzenie typu MS™ do pobierania próbek długookresowych 
 • Tłokowe urządzenie typu KS™ do próbkowania w wysokim ciśnieniu technologicznym 
 • Perystaltyczne urządzenie do próbkowania typu PS3™ (działające na zasadzie pompy przewodowej)  
 • Perystaltyczne urządzenie do próbkowania typu PS4™ z dwoma głowicami pompy 
 • Akcesoria urządzenia do próbkowania, takie jak stół obrotowy, systemy identyfikacji itp.

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Membranowe urządzenie typu MS™ do pobierania próbek długookresowych podczas procesu produkcji

Stałe pobieranie próbek cieczy w procesie produkcji jest niezbędne, aby określić składniki w laboratorium lub monitorować i rejestrować jakość produktu podczas całego procesu produkcji.

Stałe pobieranie próbek gwarantuje identyfikowalność wymaganą zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

Za pomocą urządzeń pneumatycznych membrana jest aktywowana w taki sposób, że ilość pobranej próbki zostaje przetransportowana ze strony procesu na stronę próbkowania. Typowa ilość próbkowania to 1 ml dla każdego cyklu próbkowania. 

Urządzenie do próbkowania typu MSIII™ to opłacalne rozwiązanie dotyczące stałego próbkowania, nawet w przypadku bardzo długich procesów produkcji.

Sygnał cyfrowy lub zestyk przekaźnika nadrzędnego sterowania służy do aktywacji wymaganego zaworu pilotowego. 

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Tłokowe urządzenie do próbkowania KS™ do wysokich ciśnień technologicznych

Urządzenie do próbkowania typu KS-P™ pracuje według zasady tłokowej. Za pomocą podłączonych urządzeń pneumatycznych tłok porusza się tam i z powrotem pomiędzy dwoma położeniami. Niezależnie od bieżącego ciśnienia technologicznego ilość pobranej próbki jest transportowana ze strony procesu na stronę próbki.

Ilość pobranej próbki mieści się pomiędzy 0,5 a 3 ml dla każdego skoku tłoka. 

Urządzenie do próbkowania typu KS-P™ to opłacalne rozwiązanie dotyczące stałego próbkowania w procesie produkcji. 

Sygnał cyfrowy lub zestyk przekaźnika nadrzędnego sterowania służy do aktywacji wymaganego zaworu pilotowego. 

Wersja urządzenia do próbkowania typu „PT™“ jest wyposażona w dodatkowe przyłącza do mycia, aby ograniczyć porywanie cieczy oraz zagwarantować w pełni automatyczne mycie. 

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Perystaltyczne urządzenie do próbkowania z serii PS™

Perystaltyczne urządzenie do próbkowania i podwójnego próbkowania w cysternach samochodowych.

Perystaltyczne urządzenie do próbkowania PS3™

Perystaltyczne urządzenie do próbkowania (działające na zasadzie pompy przewodowej) typu PS3™ — nadaje się zwłaszcza do pobierania próbek w cysternach samochodowych

Stałe pobieranie próbek cieczy w trwającym procesie poboru w cysternach samochodowych jest niezbędne, aby określić składniki w laboratorium lub monitorować i rejestrować jakość produktu podczas całego procesu produkcji. 

Stałe pobieranie próbek gwarantuje identyfikowalność wymaganą zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002. 

Urządzenie do próbkowania typu PS3™ działa na zasadzie pompy przewodowej i umożliwia pobieranie próbek bezpośrednio z przewodu.

Specjalne funkcje PS3™

 • Ciągła praca dzięki zastosowaniu silnika krokowego 
 • Mała ilość pozostałości dzięki bardzo małym obszarom zwilżania w systemie oraz dodatkowemu sterowaniu mycia wstecznego. 
 • Nadaje się do próbkowania bakteriologicznego 
 • Dobra wydajność mycia 
 • Uchwyty na butelki o różnych rozmiarach 
 • Opcjonalne wyposażenie w postaci czujnika butelek 
 • Możliwość zastosowania igły do napełniania, końcówki wylotowej węża lub igły wstrzykującej 
 • Dostępna jest wersja PS3i™ z niezależnym sterowaniem z wyświetlaczem i klawiaturą

 

Perystaltyczne urządzenie do próbkowania PS4™

Stałe pobieranie próbek cieczy w trwającym procesie poboru w cysternach samochodowych jest niezbędne, aby określić składniki w laboratorium lub monitorować i rejestrować jakość produktu podczas całego procesu produkcji.

Stałe pobieranie próbek gwarantuje identyfikowalność wymaganą na podstawie wytycznych WE nr 178/2002. 

Urządzenie do próbkowania typu PS4™ działa na zasadzie pompy przewodowej i umożliwia pobieranie próbek bezpośrednio z przewodu. 

Podzielona konstrukcja oraz możliwość równoczesnego pobierania próbek z całej trasy i indywidualnych próbek to cecha tego rodzaju urządzenia do próbkowania.

Specjalne funkcje PS4™

 • Ciągła praca dzięki zastosowaniu silnika krokowego 
 • Mała ilość pozostałości dzięki bardzo małym obszarom zwilżania w systemie oraz dodatkowym sterowaniu mycia wstecznego. 
 • Nadaje się do próbkowania bakteriologicznego 
 • Osobne sterowanie próbką indywidualną i próbką z trasy 
 • Dobra wydajność mycia 
 • Uchwyty na butelki o różnych rozmiarach 
 • Opcjonalne wyposażenie w postaci czujnika butelek 
 • Możliwość zastosowania igły do napełniania, końcówki wylotowej węża lub igły wstrzykującej

Wbudowany wyświetlacz i klawiatura przygotowują podwójne urządzenie próbkujące PS4™ do niezależnego pobierania próbek, w tym na funkcję prostego gromadzenia danych:

 • Zapisywanie danych z całej trasy oraz indywidualnych z datą/czasem 
 • Wydruk danych z dostawcami na kwitku 
 • Transfer danych przez kabel na końcu trasy

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Akcesoria dla urządzeń do próbkowania

Sprzęt dodatkowy jest wymagany, gdy wraz z samym pobieraniem próbek, muszą być realizowane inne funkcje, takie jak:

 • Automatyczne podawanie próbek, np. za pomocą okrągłego zasobnika. 
 • Urządzenia wstrzykujące do pobierania próbek o niskiej zawartości drobnoustrojów 
 • Systemy identyfikujące dla butelek z próbkami, takie jak czytnik kodów kreskowych lub skaner CCD 
 • Etykieta RFID oraz moduł odczytu/zapisu typu DI-RAU™ do kompleksowej wymiany informacji od etapu butelki z próbką po laboratorium 
 • Specjalna konstrukcja do w pełni automatycznego i odpornego na manipulacje pobierania próbek wraz z urządzeniem chłodzącym 
 • Skaner CCD do kodu kreskowego 
 • Moduł odczytu/zapisu 

W celu zapewnienia kompletnych rozwiązań od procesów mechanicznych po przetwarzanie danych GEA oferuje także zasoby w zakresie sprzętu i oprogramowania. 

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?