Suszarko-chłodziarki obrotowe Rotary Dryers

Siła napędowa przemysłu.

Seria suszarek obrotowych GEA jest często używana w wielu przemysłach oraz okazuje się niezawodna w większości trudnych warunków roboczych. Słynąca z elastyczności procesowej oraz mocnej budowy konstrukcja urządzenia pozwala wykorzystywać możliwie wysokie temperatury suszenia i w przeciwieństwie do innych suszarek nie jest wrażliwa na wahania w zakresie przepustowości oraz rozmiaru produktu.

Schemat suszenia obrotowego

Bezpośrednio ogrzewana suszarka obrotowa działa na zasadzie podnoszenia i rozsypywania produktu w strumieniu gorącego gazu, przepływającego równolegle lub przeciwprądowo, natomiast w wypadku suszarki pośredniej, która lepiej sprawdza się w wypadku drobnych i pylistych materiałów, produkty nie mają styczności z gazami suszącymi lub mają te styczność tylko w małym zakresie, ponieważ są one ogrzewane z zewnątrz za pomocą stacjonarnego płaszcza wyposażonego w wiele palników albo inne zewnętrzne źródła ciepła. 

Wydajność suszarki w dużej mierze zależy od różnicy pomiędzy temperaturami gazów wlotowych i wlotowych, chociaż na współczynniki wymiany ciepła wpływa również stosunek pomiędzy projektem poziomów a prędkością obrotową. Jednakże bez względu na temperatury gazu i materiału, czas suszenia (zalegania) może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa nań prędkość przepływu wody z rdzenia na powierzchnię materiału. 

Aby zwiększyć wydajność termiczną oraz gdy wymagana jest intertyzacja, zastosować można recykling gazów wylotowych. Rozwiązanie to można zastosować we wszystkich naszych systemach suszenia strumieniem powietrza oraz zmodernizować nimi istniejące instalacje suszące u klienta.

W wypadku zastosowań specjalnych wykorzystywany jest kaskadowy projekt obrotowy, zapewniający konfigurację podnoszenia krzyżowego.

Podobnie w miarę potrzeby dostępne są obrotowe chłodziarki kaskadowe i zintegrowane szuszarko-chłodziarki.

 

Funkcje suszenia obrotowego

 • Mocna konstrukcja z różnymi opcjami podnoszenia
 • Współprądowy lub przeciwprądowy schemat działania
 • Możliwość stosowania wyższych temperatur suszenia
 • Stosunkowo długi czas zalegania
 • Bęben zapewnia rozproszenie, ponieważ materiał jest przenoszony na całej długości
 • Możliwość zaprojektowania w obiegu otwartym, z częściowym recyklingiem gazu i SSD™

Zalety suszenia obrotowego

 • Łączy elastyczność z niezawodnością, co przekłada się na długi okres użytkowania. System obrotowy jest również dostosowany do obsługi z szeregiem materiałów i rozmiarów cząstek oraz pozwala dostosować się do trudnych warunków procesowych.
 • Rozwiązanie współprądowe jest właściwe dla materiałów o stosunkowo dużej wilgotności i umożliwia szybkie odparowywanie bez nadmiernego nagrzewania. Rozwiązanie przeciwprądowe ma najwyższy gradient temperatury i pomaga osiągnąć wilgotność produktu na niskim poziomie
 • Zmniejsza rozmiar sprzętu oraz powiązane koszty nabycia i robocze
 • Sprzyja suszeniu dyfuzyjnemu
 • Stosunkowo niska moc wiatraka i niska wysokość
 • Sprzyja oszczędnościom energetycznym oraz integracji systemu

Współprądowe suszarki obrotowe najczęściej używane są do suszenia materiałów o wysokiej zawartości wilgoci, które są wrażliwe na ciepło lub mogą mieć tendencję do przywierania lub zasychania.

Mokry materiał ma kontakt z gazem w najwyższej temperaturze, co bardzo szybko odparowuje wilgoć z powierzchni. Początkowy wskaźnik przepływu ciepła jest wysoki, co przekłada się na natychmiastowy i znaczny spadek temperatury gazu, zapobiega to przegrzaniu materiału oraz osłony suszarki. Produkt końcowy ma kontakt z gazem przy najniższej temperaturze, co pozwala doskonale kontrolować zawartość wilgoci, zazwyczaj poprzez utrzymanie temperatury wylotowej gazu na wcześniej nastawione wartości.

Cechy

 • Mokry materiał ma kontakt z gazem w najwyższej temperaturze, co bardzo szybko odparowuje wilgoć z powierzchni
 • Produkt końcowy ma kontakt z gazem o najniższej temperaturze 

Korzyści

 • Początkowy stopień przenikania ciepła jest wysoki, co powoduje znaczny spadek temperatury gazu, mechanizm ten zabezpiecza przegrzaniu się materiału i osłony suszarki; suszarki współprądowe szczególnie nadają się do suszenia materiałów o wysokiej zawartości wilgoci
 • Możliwe jest uważne kontrolowanie zawartości wilgoci

 

Schemat procesu

Współprądowa suszarka obrotowa rysunek 3

Przeciwprądowe suszarki obrotowe bardziej nadają się do materiałów, które muszą być wysuszone do bardzo niskiego poziomu wilgoci, gdzie ostatnie ślady wilgoci są trudne do usunięcia lub gdzie pożądana jest podwyższona temperatura produktu.

Są również wydajnie używane jako zintegrowane suszarki/ ogrzewacze wstępne. Ale ponieważ produkt końcowy ma kontakt z gazem o najwyższej temperaturze, suszarka przeciwprądowa często nie nadaje się do materiałów wrażliwych na ciepło. Chociaż system ten może być bardziej wydajny, wilgoć, która ma pozostać w produkcie, nie jest tak dobrze kontrolowana.

Cechy

 • Produkt suchy ma kontakt z gazem o najwyższej temperaturze
 • Produkt końcowy ma kontakt z gazem o najniższej temperaturze

Korzyści

 • Dostosowane do materiałów, które muszą być wysuszone do bardzo niskiego poziomu wilgoci, gdy ostatnie ślady wilgoci są trudne do usunięcia lub gdy pożądana jest podwyższona temperatura produktu. Często używane jako zintegrowane urządzenie do suszenia/ogrzewania wstępnego.
 • Możliwe jest uważne kontrolowanie zawartości wilgoci

 

Schemat procesu

Współprądowa suszarka obrotowa rysunek