Suszarki i chłodziarki obrotowe Rotary Calciners

Większa funkcjonalność i wartość produktów.

Kalcynatory bezpośredniego i pośredniego ogrzewania używane są w zastosowaniach, gdzie niezbędna jest zmiana właściwości materiału. Kalcynatory bezpośredniego ogrzewania sprawdzają się w wysokich temperaturach, kalcynatory pośredniego ogrzewania nadają się do przetwarzania pylistych, rozdrobnionych materiałów w niskich i średnich temperatur.

Kalcynatory z bezpośredniego ogrzewaniem

Kalcynator z bezpośrednim ogrzewaniem
Kalcynator z bezpośrednim ogrzewaniem

Ogniotrwałe kalcynatory bezpośredniego ogrzewania używane są do zastosowań, w których niezbędna jest zmiana właściwości materiału. Ponieważ proces zwykle wymaga długiego czasu przebywania produktu w strefie procesu, stosunek długości do średnicy często przekracza 10:1 W większości przypadków palnik olejowy lub gazowy jest skierowany bezpośrednio w kierunku wylotu urządzenia. Materiał ogrzewany jest na trzy sposoby: za pomocą promieniowania płomienia palnika, przekazywania ciepła przez ogniotrwałą okładzinę a także konwekcji poprzez kontakt z gorącymi gazami.

Cechy

Materiał w kalcynatorze bezpośredniego nagrzewania (zwykle, ale nie zawsze) z ogniotrwałą okładziną ogrzewany jest na trzy sposoby: za pomocą promieniowania płomienia palnika, przekazywania ciepła przez ogniotrwałą okładzinę oraz konwekcji poprzez kontakt produktu z gorącymi gazami.

Korzyści

System odpowiedni do zastosowania w wysokich temperaturach, gdzie niezbędna jest zmiana właściwości materiału lub wywołanie chemicznej lub fizycznej reakcji.

Schemat procesu

Kalcynatory z bezpośredniego ogrzewaniem
 

Kalcynator pośredniego ogrzewania

Kalcynator z pośrednim ogrzewaniem
Kalcynator z pośrednim ogrzewaniem

Obrotowe kalcynatory i suszarki pośredniego ogrzewania są dostosowane do pylistych, rozdrobnionych materiałów oraz do niskich i średnich temperatur kalcynacji. Obrotowy bęben jest częściowo obudowany i ogrzewany z zewnątrz przez serię palników zamontowanych w izolowanej stacjonarnej komorze lub w osłonie. Produkty spalania z zewnętrznego podgrzewacza mogą też wrócić do obiegu celem zwiększenia wydajności cieplnej. 

Ponieważ wymiana ciepła następuje poprzez promieniowanie i przewodzenie przez ścianę cylindra, instalowane są wewnętrzne przegrody dla rozprowadzania materiału po obwodzie wewnętrznym bębna. Wciąganie drobnych cząstek jest minimalne, gdyż do usunięcia pary wodnej wymagany jest niewielki przepływ powietrza, dlatego też sprzęt do odpylania jest potrzebny w niewielkim zakresie lub wcale.

Cechy

W suszarkach/kalcynatorach pośredniego ogrzewania kontakt pomiędzy produktem a suszącymi gazami jest niewielki, ponieważ wymiana ciepła następuje głównie poprzez ścianę cylindra.

Korzyści

Konstrukcja ta jest więc bardziej dostosowana do drobnych pylistych materiałów, w tym tych potrzebujących obojętnej atmosfery lub do takich zastosowań, gdzie należy unikać zanieczyszczenia.

Schemat procesu

Kalcynator obrotowy z pośrednim ogrzewaniem
Kalcynator obrotowy z pośrednim ogrzewaniem