Quantum Dairy Hygiene

Alkaliczne i kwasowe środki czyszczące, narzędzia, szkolenia i wsparcie techniczne — oto różnica jaką niesie ze sobą Quantum.

Pokonuj wyzwania związane z niezgodnością wody, instalacjami o niskiej turbulencji, ograniczeniem dostępu do wody czy nawet wymogami ekologicznymi

Rozwiązaniem jest linia produktów Quantum

Zważywszy na fakt, że nie istnieją dwie identyczne hale udojowe, stworzona przez firmę FIL, spółkę zależną GEA, linia produktów higienicznych Quantum oferuje różnorodne rozwiązania — pomaga pokonywać wyzwania związane z niezgodnością wody, niską turbulencją instalacji, ograniczeniem dostępu do wody, a nawet wytycznymi ekologicznymi.

Korzystaj z pomocy technicznej, gdy jej potrzebujesz

Kierownicy regionalni firmy FIL, spółki zależnej GEA, szybko reagują na wszystkie problemy, zapewniając pomoc oraz możliwie szybki powrót do udoju. Zabierają ze sobą kompletne zestawy narzędziowe do naprawiania defektów instalacji na wypadek trudności z diagnozą problemu. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, którym dysponują, jest moduł recyrkulacji kadzi, eliminujący konieczność czyszczenia ręcznego. Noszą również przy sobie liniowe kamery do kontroli mleka. Te niewielkie kamerki pozwalają kontrolować rurociągi mleczne i linie doprowadzające mleko pod kątem akumulacji i doskonale sprawdzają się w konserwacji skomplikowanych obrotowych hal udojowych. Czy linia Quantum rzeczywiście pomaga poprawić jakość mleka produkowanego w danym gospodarstwie? Skontaktuj się i poproś o bezpłatną konsultację w gospodarstwie.

 

Dostosowane programy i szkolenia pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty

Kierownicy regionalni z firmy FIL, spółki zależnej GEA, dostosowują plan czyszczenia do danego klienta, dzięki czemu używane są właściwe w danej sytuacji produkty i uzyskiwany jest możliwie najlepszy rezultat — dobrej jakości mleko. Jednocześnie staramy się być częścią zespołu klienta, szkolimy personel w zakresie najlepszych rozwiązań, procedur mycia w mleczarstwie, rozwiązywania problemów z higieną, sprawdzania sprzętu oraz bezpieczeństwa chemicznego.

Rozwiązania produktowe z linii Quantum, serii uniwersalnych artykułów higienicznych dla mleczarstwa

Linia Quantum, stworzona przez firmę FIL, spółkę zależną GEA, to seria produktów higienicznych dla mleczarstwa, która oferuje różnorodne rozwiązania — pomaga pokonywać wyzwania związane z niezgodnością wody, niską turbulencją instalacji, ograniczeniem dostępu do wody, a nawet wytycznymi ekologicznymi.

Kwasowy środek czyszczący Quantum One

Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum One
Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum One

Niewielka dawka detergentu kwasowego Quantum One potrafi zdziałać cuda.

 • Produkt jest używany w dawce 1 ml przez co jest niezwykle ekonomiczny 
 • Bardzo niskie ryzyko pozostawiania śladów i pozostałości
 • Powinno się go używać tylko gdy woda jest „miękka” lub spełnia odpowiednie wymogi
 • Najlepsze działanie zapewniają systemy mycia o wysokiej turbulencji
 • Produkt może być używany w nowych halach

Kwasowy środek czyszczący Quantum Clear

Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum Clear
Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum Clear

Detergent kwasowy Quantum Clear to jedyny dostępny w Nowej Zelandii produkt tego typu z certyfikatem wydanym przez BioGro — organizację certyfikującą organiczne produkty i płody rolne

 • Zawiera silnie działający kwas cytrynowy i nie zostawia żadnych śladów i pozostałości
 • W cyklu mycia zużywanych jest 25% mniej wody
 • Wyraźnie spada również czas mycia i pobór mocy
 • Produktu należy używać wyłącznie z wodą spełniającą określone wymogi, podczas czyszczenia gorącą wodą oraz w przypadku instalacji o wysokiej turbulencji.

Czy linia Quantum rzeczywiście pomaga poprawić jakość mleka produkowanego w danym gospodarstwie? Skontaktuj się i poproś o bezpłatną konsultację w gospodarstwie

 

Kwasowy środek czyszczący Quantum Red

Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum Red
Higiena w hali udojowej z FIL — Kwasowy środek czyszczący Quantum Red

Kwasowy detergent Quantum Red jest produktem bardziej uniwersalnym, zaprojektowany z formułą powierzchniowo czynną, która pozwala uporać się z trudnymi warunkami wody.

 • Udoskonalany i sprawdzany przez ostatnie 20 lat.
 • Doskonale sprawdza się w przypadku instalacji o niskiej turbulencji i trudnych do wyczyszczenia.

Alkaliczny środek czyszczący Quantum XL

Higiena w hali udojowej z FIL — Alkaliczny środek czyszczący Quantum XL
Higiena w hali udojowej z FIL — Alkaliczny środek czyszczący Quantum XL

Bardzo niskopieniący detergent w płynie, który nie pozostawia żadnych śladów i pozostałości.

 • Zgodny ze wszystkimi typami wody.
 • Należy używać wyłącznie do mycia gorącą wodą
 • Dlatego jest zalecany do używania w urządzeniach o wysokiej turbulencji oraz w przypadku zautomatyzowanych systemów czyszczących. 

Alkaliczny środek czyszczący w proszku Quantum Powder

Higiena w hali udojowej z FIL — Alkaliczny środek czyszczący w proszku Quantum Powder
Higiena w hali udojowej z FIL — Alkaliczny środek czyszczący w proszku Quantum Powder

Quantum Powder działa najbardziej aktywnie spośród detergentów alkalicznych na rynku nowozelandzkim, dzięki czemu jest też rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym.

 • Niskopieniący, chlorowany proszek jest przeznaczony do czyszczenia wszystkich typów maszyn i silosów mleczarskich.
 • System mycia ręcznego
 • Jest również zgodny ze wszystkimi rodzajami wody

My nie poprzestajemy na rozwiązaniu problemu, taka jest różnica

Kierownicy regionalni z firmy FIL, spółki zależnej GEA, plan czyszczenia dopasowują do danego klienta

Dostosowane programy i szkolenia pozwalają osiągnąć najlepsze rezultaty

Kierownicy regionalni z firmy FIL, spółki zależnej GEA, dostosowują plan czyszczenia do danego klienta, dzięki czemu używane są właściwe w danej sytuacji produkty i uzyskiwany jest możliwie najlepszy rezultat — dobrej jakości mleko. 

Jednocześnie w FIL zależy nam na tym, aby stać się częścią zespołu klienta i wyposażyć jego personel w następujące narzędzia:

 • Szkolenie w zakresie najlepszych praktycznych rozwiązań.
 • Procedury czyszczenia w mleczarstwie.
 • Techniki zapobiegawcze.
 • Rozwiązywanie problemów higienicznych.
 • Sprawdzanie sprzętu i bezpieczeństwa chemicznego.
 

Korzystaj z pomocy technicznej, gdy jej potrzebujesz

Kierownicy regionalni dysponują kompletnymi zestawami narzędziowymi do naprawiania defektów instalacji na wypadek trudności z diagnozą problemu 

Moduł recyrkulacji kadzi

Najskuteczniejszym z narzędzi jest moduł recyrkulacji kadzi, dzięki któremu nikt nie musi wchodzić do silosa na mleko, żeby go ręcznie wyczyścić, co pozwala uniknąć problemów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Skorzystanie z tej maszyny pozwala wyczyścić kadź silosa w 30 minut.

Liniowa kamera do kontroli mleka

Liniowa kamera do kontroli mleka to urządzenie służące do inspekcji wszystkich rurociągów mlecznych pod kątem złogów w miejscach kontaktu z mlekiem, pozwala też znajdować zepsute uszczelki, które obniżają poziom higieny.

Na monitorze w czasie rzeczywistym transmitowany jest obraz z instalacji mleczarskiej. 

Czy linia Quantum rzeczywiście pomaga poprawić jakość mleka produkowanego w danym gospodarstwie? Skontaktuj się i poproś o bezpłatną konsultację w gospodarstwie
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera