Technologia odparowywania Plate Evaporator

Płytowy wymiennik ciepła i separator

Konfiguracja płytowo-ramowa wykorzystuje specjalne płyty z przemiennymi kanałami produktowymi i grzewczymi. Płyty uszczelnione są podkładkami umieszczonymi w specjalnie zaprojektowanych otworach, niewymagających użycia kleju. Podkładki te można zakładać i usuwać bez specjalnych narzędzi.

Działanie

Produkt i media grzewcze transportowane są w sposób przeciwprądowy odpowiednimi kanałami. Określone odległości między płytami w połączeniu ze specjalnymi kształtami płyt tworzą silne turbulencje, skutkujące optymalną wymianą ciepła.

Intensywna wymiana ciepła powoduje wrzenie produktu, a powstałe w tym procesie opary popychają pozostałą ciecz, jak wznoszący się film, do przewodu na opary systemu płyt. Pozostała ciecz i opary są oddzielane w wirówce odśrodkowej umieszczonej poniżej. Szeroki przewód wejściowy i ruch ku górze zapewniają optymalne rozprowadzanie po całym przekroju wymiennika ciepła.

 

Cechy szczególne

  • Zastosowanie różnych mediów grzewczych — dzięki geometrii płyt system można ogrzewać zarówno gorącą wodą, jak i parą.
  • Wysoka jakość produktu — dzięki wyjątkowo delikatnemu i równomiernemu procesowi odparowywania podczas jednego cyklu.
  • Niewielka potrzeba wolnej przestrzeni — dzięki kompaktowej konstrukcji, krótkim przewodom i niewielkiej całkowitej wysokości maksymalnie do 4 — 6 m.
  • Łatwa i szybka instalacja — dzięki wstępnie zmontowanym, przenośnym modułom konstrukcyjnym.
  • Elastyczna prędkość odparowywania — dzięki możliwości dodawania i usuwania płyt.
  • Łatwa konserwacja i czyszczenie — układy płyt można w prosty sposób otwierać.

Obszar zastosowania

  • Niska i średnia wydajność odparowywania.
  • Ciecze zawierające niewielkie ilości nierozpuszczonej frakcji stałej i bez tendencji do zanieczyszczeń.
  • W przypadku produktów wrażliwych na temperaturę, o wysokiej lepkości lub w przypadku skrajnych warunków odparowywania zalecany jest wybór konstrukcji z cyrkulacją produktu.