Pilot Test Plants

Kompleksowe testy nowych procesów za pomocą pilotowych instalacji testowych z GEA

W naszej fabryce w niemieckim Ahaus oferujemy wszystkim klientom możliwość prowadzenia własnych testów produkcyjnych. Pomaga nam to zapewnić pomyślną realizację dowolnego procesu przemysłowego w sposób tak kompletny, jak to możliwe. W zależności od potrzeb klienta oferujemy cztery różne pilotowe instalacje testowe: • Sterylna linia pilotowa • Modułowa instalacja testowa • Pilotowa instalacja UHT typu L • Miniaturowa pilotowa instalacja UHT

Sterylna linia pilotowa

Sterylna pilotowa linia produkcyjna zaprojektowana do tego celu obejmuje mieszanie i przygotowanie produktów, jak również obróbkę cieplną produktu z użyciem technologii niesterylnej lub sterylnej. Do testów mogą zostać zastosowane bezpośrednie procesy, takie jak wtryskiwanie oraz infuzja oraz metody pośrednie z użyciem rurowych lub płytowych wymienników ciepła. Można wybrać spośród różnych technologii odpowietrzania. Możliwe jest oczywiście przechowywanie produktu poddanego sterylnej obróbce w zbiornikach buforowych i późniejsze nim napełnianie za pomocą urządzenia do sterylnego napełniania. 

Wydajność produkcyjna instalacji wynosi od 400 do 1000 l/godz. w zależności od lepkości produktu. 

Dostępna linia pilotowa może być wyposażona w następujące moduły:

  • moduł mieszania, 
  • moduł UHT, 
  • odgazowywacz, 
  • moduł sterylnego zbiornika, 
  • sterylną napełniarkę, 
  • zbiornik wody do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) / wody z lodem / wody odpadowej

Zespół GEA oferuje wszystko, co niezbędne do skutecznych testów w naszym zakładzie: „kuchnię testową”, gdzie produkty mogą być testowane pod kątem ich lepkości, suchej masy, wartości pH i wartości w skali Brixa. Zapewniona jest też łaźnia wodna, inkubator oraz lodówka na próbki.

Modułowa instalacja testowa

Oferujemy także modułową instalację testową dla technologów i specjalistów ds. rozwoju produktu w przemyśle żywieniowym — zaprojektowaną do badań, rozwoju produktu, odtworzenia realistycznych warunków przetwarzania w skali laboratoryjnej oraz produkcji przedseryjnej. 

Instalacja testowa służy do obróbki cieplnej produktów spożywczych o lepkości w zakresie od małej po dużą, takich jak mleko, jogurt, preparaty owocowe, budynie, sosy i dressingi. Zakres wydajności instalacji modułowej to od 100 do 500 l/godz. w zależności od przetwarzanego produktu.

Za sprawą wielkiej różnorodności produktów, które ma obsługiwać instalacja, wszystkie części mające styczność z produktem wykonano z ze stali nierdzewnej 1.4404 lub wyższego gatunku, aby zapobiegać korozji wskutek oddziaływania chlorków lub niskiego pH w wysokiej temperaturze. Instalacja testowa może zostać uzupełniona o wiele innych modułów potrzebnych do testowania produktu. 

 

Pilotowa instalacja UHT typu L

Pilotowa instalacja UHT typu L to kompaktowy moduł, który można łatwo przetransportować do miejsca użytkowania. W tym modelu także zastosowano rurowe wymienniki ciepła. Zastosowane mogą być obydwie metody UHT — ogrzewanie pośrednie i bezpośrednie.

Miniaturowa pilotowa instalacja UHT dla producentów wyrobów płynnych

Instalacja testowa do małych ilości testowych umożliwia określenie w sposób tak dokładny, jak to tylko możliwe, czy i jak można zrealizować pożądany rozwój produktu. 

Instalacja do sterylnej obróbki produktu jest idealna do symulacji przemysłowej produkcji wyrobów płynnych z użyciem różnych technologii oraz do projektowania rozszerzania produkcji. Umożliwia to producentowi przeprowadzenie skutecznych obliczeń oraz zapewnia powtarzalność w produkcji seryjnej. Zmienne opcje podgrzewania
dają elastyczność wyboru technologii produktu. Zakres wydajności produkcyjnej miniaturowej instalacji pilotowej UHT sięga od 50 do 200 l/godz. w zależności od lepkości produktu. 

Miniaturowa instalacja pilotowa UHT jest wyposażona w jednotubowe wymienniki ciepła o średnicy wewnętrznej od 8 do 12 mm, które można wzajemnie łączyć na różne sposoby. Za sprawą specjalnych jednotubowych wymienników ciepła o różnych szerokościach nominalnych urządzenia do podgrzewania pośredniego mogą odzwierciedlać rzeczywiste warunki produkcyjne w sposób tak dokładny, jak to możliwe. 

Można także wybrać jeden lub dwa zbiorniki zasilające (z opcjonalnym mieszadłem). Instalacja jest standardowo wyposażona w obieg odzyskujący oraz dwa niezależne wymienniki ciepła. Taka koncepcja umożliwia testy różnych produktów. Do procesu może także zostać wcielony homogenizator niesterylny lub sterylny.

Moduł bezpośredni jest także dostępny, lecz może być stosowany tylko w połączeniu z opisaną powyżej bezpośrednią miniaturową instalacją pilotową UHT. Jest wyposażony w bezpośredni wtryskiwacz pary. Pompa produktu z drugim wtryskiwaczem może zostać podłączona szeregowo jako opcja. Umożliwia to zminimalizowanie obciążenia cieplnego. Moduł bezpośredni obejmuje także zoptymalizowany zbiornik infuzyjny z kolejną pompą produktu do regulowania poziomu w zbiorniku. Obejmuje także zbiornik rozprężny wykonany jako odgazowywacz próżniowy z podłączoną do niego pompą odśrodkową wraz ze wszystkimi elementami podciśnieniowymi i chłodzeniem parowym.
Miniaturowy bezpośredni moduł UHT jest obsługiwany z szafy rozdzielczej dla miniaturowej bezpośredniej pilotowej instalacji UHT. 

Poziom automatyzacji jest także ograniczony do sterowania wydajnością produktu oraz temperaturą podgrzewania; wszystkie pozostałe procesy i (zwykle) sekwencje mycia w obiegu zamkniętym (CIP) są obsługiwane ręcznie.

Kontakt

Jak możemy pomóc?