OTAS® Food Process Automation

Automatyzacja instalacji przetwórczych

Zapewnienie jakości i zwiększona produktywność przemysłu żywności są motorem stopniowego zwiększania automatyzacji instalacji i procesów produkcji. Korzyści są oczywiste — ograniczenie nakładów pracy i przestojów oraz wykluczenie błędów operatora. Instalacja jest unowocześniana tak, aby wszystkie podstawowe parametry związane z procesem produkcji były automatycznie sterowane, monitorowane i dokumentowane.

Automatyzacja i integracja procesu

GEA oferuje szeroki zakres innowacyjnych systemów i usług automatyzacji, od dostarczenia elektronicznych urządzeń sterujących procesami, po zintegrowane systemy sieciowe działające na poziomie całego przedsiębiorstwa, wraz z odpowiednim systemem realizacji produkcji (MES). Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania, korzystając ze sprawdzonych komponentów i technologii, zgodnie z międzynarodowymi normami, np. ISA-S88, ISA-S95. Aby zaadaptować istniejące instalacje produkcyjne do systemów automatyzacji nowej generacji (np. przy wymianie systemu wizualizacji), opracowane zostaną indywidualne strategie migracji, które umożliwią bezpieczną zmianę systemu bez przerywania procesu produkcji.

Na poziomie MES dostarczamy zastosowania oparte na bazach danych w zakresie zapewnienia jakości, zwiększenia produktywności, śledzenia partii oraz weryfikacji. Obsługa i wizualizacja procesów. Wszystkie interfejsy panelu operatora są budowane według logicznej struktury menu, umożliwiającej intuicyjną obsługę instalacji. Operator uzyskuje pełne informacje na jednym ekranie i stopniowo jest prowadzony przez system.

Dokumentacja i optymalizacja procesów

Nadzorczy system sterujący umożliwia operatorom zapisywanie wartości pomiarów i statusu przełącznika, zapewniając tym samym przejrzystość wymaganą do optymalizacji procesów. Zapisywanie wyników pomiarów jest uzupełniane rejestrem zdarzeń opartym na bazie danych, zawierającym funkcje oceny ukierunkowane na praktykę. Ta ścieżka audytu umożliwia śledzenie poszczególnych partii lub całej produkcji.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?