OTAS® Dairy Process Automation

Moduły oprogramowania OTAS® stanowią rozwiązania łączone na poziomie przetwarzania i MES.

Projektowanie automatyki — dla nas oznacza to opracowywanie koncepcji dotyczących sprzętu i oprogramowania na potrzeby automatyzacji procesu, które można łatwo zintegrować z instalacjami w przemyśle mleczarskim.

Rozwiązania w zakresie automatyki oparte na zaawansowanej wiedzy przemysłowej

Nasze rozwiązania charakteryzuje rozległe know-how dotyczące danego sektora przemysłu oraz fachowa wiedza na temat inżynierii procesu, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w celnym doborze urządzeń, jak i funkcjonalności rozwiązań programistycznych. Do wdrażania naszych rozwiązań stosujemy przetestowane w praktyce moduły i technologie oraz przestrzegamy standardów międzynarodowych.

Stosujemy przetestowane, dające się dopasować moduły oprogramowania, które można ze sobą integrować do postaci rozwiązania całościowego. Upewniamy się, że nasze rozwiązania mogą zostać zastosowane na różnych platformach, co oferuje największą możliwą niezależność od dostawców. Nasze koncepcje, oparte na platformach od światowych liderów rynkowych, są sprawdzone w praktyce, indywidualnie zaprojektowane, skalowalne i przyszłościowe. Dzięki interfejsom przeznaczonym do ERP, laboratorium, magazynu oraz konserwacji prewencyjnej, system automatyki to spoiwo, które wszystko łączy w całość.

W zależności od potrzeb można wybrać co najmniej jeden z dwunastu modułów OTAS®. Jeden z nich nazywa się OTAS® Track & Trace. Ten system zapewnia wysoki poziom przejrzystości dzięki graficznemu przedstawieniu całego procesu produkcji. „Transparentna produkcja” umożliwia identyfikację możliwości optymalizacji i długotrwałą poprawę jakości. System OTAS® Track & Trace spełnia surowe wymogi dotyczące identyfikowalności produktów spożywczych, zachowując zgodność z przepisami prawa oraz zaspokajając oczekiwania sprzedawców detalicznych i ubezpieczycieli. Dane przetwórcze są udostępniane użytkownikowi w dobrze zorganizowany sposób do dalszej analizy za pomocą zintegrowanego interfejsu Excel. Umożliwia to utworzenie wysokowydajnego systemu raportowania.

Korzyści w skrócie

 • Programowanie z użyciem sterownika PLC jest uproszczone, ponieważ podstawowe funkcje konfiguruje się za pomocą komputera
 • Zaprojektowane funkcje są proste do zrozumienia nawet dla technologa
 • Niezależność od programisty
 • Standardowa i dobrze zorganizowana struktura projektu
 • Krótsze okresy planowania
 • Łatwe rozszerzanie funkcjonalności
 • Wszystkie ustawienia i parametry programu są przechowywane w bazie danych SQL, gdzie mogą być wyświetlane i modyfikowane przez upoważnionych użytkowników bez potrzeby stosowania narzędzia programistycznego
 • Zastosowanie w całym systemie numerów TAG (wg schematu OO) ze wskazaniem adresu We/Wy w systemie sterowania. 
 • Dodatkowy wyświetlacz zwykłego tekstu dla komunikatów alarmowych. 
 • Symulacja całego systemu We/Wy lub indywidualnych komponentów do celów testowych.
 • Rejestrowanie cykli działania końcowych elementów sterowania oraz godzin pracy silników
 • Rejestrowanie i wskazywanie wszystkich interwencji operatorów (Kto? Kiedy? Co?)
 • Wszystkie ustawienia parametrów można udokumentować w pliku Excel

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA OptiPartner

GEA OptiPartner to cyfrowe oprogramowanie służące do projektowania procesów oraz dostarczające wiedzy operacyjnej pozwalającej na optymalizację procesów realizowanych z użyciem linii produkcyjnych. Stosując zaawansowane technologie oparte na analizie danych i uczeniu maszynowym, GEA OptiPartner pozwala zwiększyć wydajność i produktywność przy zachowaniu pełnej przejrzystości procesu.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA