Technologia krystalizacji Krystalizatory Oslo

Krystalizator Oslo

Ten krystalizator to pierwszy ważny krok w nowoczesnej technologii krystalizacji i projektowaniu sprzętu

Historia i przyszłość

Kąpiel trawiąca Oslo

Krystalizator został wynaleziony przez F. Jeremiassena z firmy Krystal A/S w Oslo w Norwegii w 1924 roku i został nazwany na cześć miasta, w którym został zaprojektowany. Jest również określany słowami „wzrost”, „łoże fluidalne” i „kryształ”. Jako spadkobierca technologii krystalizacji Davy Powergas i A. W. Bamforth GEA posiada całą dokumentację instalacji OSLO stworzonych przez te dwie firmy. Dzięki tym fundamentom w połączeniu z własnym szerokim doświadczeniem firma GEA jest głównym projektantem krystalizatorów OSLO na świecie.

Podstawową zaletą krystalizatorów OSLO do dziś była zdolność wytwarzania kryształów w łożu fluidalnym bez stosowania metod cyrkulacji mechanicznej. Kryształy w instalacji OSLO rosną bez przeszkód do momentu osiągnięcia rozmiaru, na który pozwala ich czas przebywania w łożu fluidalnym. W rezultacie krystalizator OSLO wytwarza większe kryształy niż inne rodzaje krystalizatorów. Zawiesina jest usuwana z łoża fluidalnego krystalizatora i transportowana do standardowych stref odwirowywania. W miarę potrzeb czysty roztwór można również usunąć ze strefy oczyszczania. Dla każdego z tych podstawowych rodzajów krystalizatorów inżynierowie GEA opracowali różne zastosowania, aby zaspokoić konkretne potrzeby klientów.