Nozzle Separators for Oil Recovery

Separatory dyszowe są stosowane w konwencjonalnych procesach z pionowymi odstojnikami w tłoczniach oleju palmowego.

GEA oferuje także specjalne separatory dyszowe dla przemysłu oleju palmowego w zakresie pozyskiwania oleju z kondensatu powstałego w sterylizatorze. Woda odpadowa nie była dotychczas przetwarzana, a więc ten nowy etap procesu z użyciem naszego separatora dyszowego w obejściu zwiększa wydajność produkcji oleju. Z uwagi na szczególną budowę separator dyszowy jest w stanie pozyskiwać olej palmowy zawarty w kondensacie powstałym w sterylizatorze. Pozyskany olej może zostać ponownie użyty w procesie produkcji. Oznacza to mniejsze straty oleju w całym procesie. Ilość wody odpadowej jest także istotnie zmniejszona

Separatory dyszowe GEA zapewniają wysoką wydajność, niezwykle solidną budowę, wysoki stopień automatyzacji, wymagają mało przestrzeni i niższych (w porównaniu z dekanterami) nakładów inwestycyjnych.

Funkcje i korzyści

  • Tryb pracy ciągłej
  • Zautomatyzowana obsługa
  • Niewielkie wymogi siły roboczej
  • Dopasowanie do małych przestrzeni
  • Wysoka prędkość — wysoka skuteczność