Akcesoria do homogenizacji NiSoPURE - Improving your aseptic dairy & food production

NiSoPURE to mający niewielki wpływ na środowisko moduł do wytwarzania sterylnej wody, który po połączeniu ze sterylnym homogenizatorem radykalnie ogranicza pobór wody i pary.

NiSoPURE: generator sterylnej wody

To najskuteczniejszy moduł do *sterylizacji i schładzania wody stosowanej do przepłukiwania sterylnych przegród homogenizatorów. System NiSoPURE jest w pełni opracowany i zaprojektowany tak, aby dawał oszczędność wody i energii, ograniczając oddziaływanie na środowisko, jak również koszty ponoszone przez użytkownika końcowego. Jego przełomowa innowacyjność polega na zastosowaniu pętli temperaturowej z pełnym odzyskiwaniem energii, co generuje liczne korzyści:

  • 90% oszczędności poboru wody i pary w porównaniu ze standardowym systemem
  • Redukcja poboru energii (odzyskiwanie energii)
  • Wysoka niezawodność procesu
  • Doskonała norma jakości sterylnej wody

Zmniejszone oddziaływanie na środowisko wykazane w drodze badania certyfikowanego przez LCA przeprowadzonego przez Uniwersytet w Parmie i skontrolowanego przez niezależną stronę trzecią (Ecoinnovazione srl — Spółkę wydzieloną z ENEA). 

 *sterylizacja wody: Obróbka cieplna prowadzona przez NiSoPURE obejmuje podgrzewanie wody przez czas wystarczający, aby otrzymać wartość F0=6 (parametr F0 jest uzyskiwany za pomocą technik inaktywacji przetrwalników bakteryjnych).

Zastosowania

Sterylne przetwarzanie prowadzi do lepszego zachowania właściwości organoleptycznych i odżywczych żywności oraz przedłuża okres przydatności, stąd jest coraz bardziej pożądane także w produkcji wyrobów mlecznych, napojów i alkoholi oraz żywności (żywność dla niemowląt, desery, produkty na bazie pomidorów itd.) 

NiSoPURE to idealny generator sterylnej wody dla wszystkich sterylnych homogenizatorów Ariete oraz pomp wysokociśnieniowych, szczególnie w przypadku produkcji z dużym natężeniem przepływu. System NiSoPURE jest odpowiedni do ciągłej obróbki UHT i może zostać dostarczony w ramach modernizacji istniejącego urządzenia.

Redukcja ilości odpadów i oszczędność pieniędzy

W urządzeniu NiSoPURE sterylna ciecz jest uzyskiwana z wody sieciowej, do której po etapie podgrzewania wstępnego dodawana jest bardzo mała ilość pary podnosząca temperaturę cieczy, co gwarantuje jej sterylizację. Sterylna woda przepływa wewnątrz wymiennika ciepła, w którym przekazuje energię wodzie w magistrali wlotowej, podgrzewając ją. 

Pętla temperaturowa NiSoPURE odzyskuje ciepło sterylnej wody a ponadto nie potrzebuje bieżącej wody do chłodzenia; gorąca woda zostaje schłodzona do właściwej temperatury przez zimną wodę na wlocie do podgrzewania wstępnego. W przypadku zastosowania do 5-tłokowego homogenizatora umożliwia redukcję poboru pary z 110 kg do jedynie 10-15 kg/godz. a wody z 2200 do 150 kg/godz.

 

Narzędzie do kalkulacji oszczędności

Informacje zawarte w niniejszym narzędziu do kalkulacji mają charakter poglądowy. Proszę wpisać warunki eksploatacji oraz dane cenowe, aby zobaczyć uzyskaną oszczędność. Zastrzegamy możliwość modyfikacji.