Technologia odparowywania Wyparka z obiegiem naturalnym

Pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z krótką rurą oraz bocznym separatorem umieszczonym na górze.

Działanie

Ciecz, która ma zostać zagęszczona, dostarczana jest od dołu, a następnie podnoszona do góry rurek grzewczych zgodnie z zasadą pompy typu Mamut lub wznoszącego się filmu.

Dzięki zewnętrznemu ogrzewaniu rurek film cieczy wewnątrz ścian rurek zaczyna wrzeć, uwalniając opary. Ciecz transportowana jest do górnej części rurek w wyniku przemieszczania się powstałych oparów do góry. Ciecz oddzielana jest od pary w umieszczonym niżej separatorze, a następnie płynie rurą cyrkulacyjną z powrotem do wyparki, co zapewnia stabilną i równomierną cyrkulację.

Im większa jest różnica temperatur pomiędzy komorą grzejną a komorą wrzenia, tym większa jest intensywność odparowywania a w rezultacie szybkość cyrkulacji cieczy i wymiany ciepła.

Jeżeli komora wrzenia wyparki cyrkulacyjnej podzielona jest na kilka oddzielnych komór, z których każda wyposażona jest we własny system obiegu cieczy, to powierzchnia grzejna niezbędna do osiągnięcia wysokich stężeń końcowych może być znacznie mniejsza niż w przypadku systemów bez podziału opartych na tej samej wydajności odparowywania.

Stężenie końcowe jest osiągane dopiero w ostatniej komorze. W innych komorach wymiana ciepła jest znacznie większa za sprawą mniejszych lepkości i wzrostów temperatury wrzenia.

 

Cechy szczególne

Szybkie uruchomienie i wysoka wydajność właściwa — zawartość cieczy w wyparce jest bardzo niska z uwagi na stosunkowo niewielką długość i małą średnicę rurek grzewczych (od 1 do 3 m).

Obszar zastosowania

  • Odparowywanie produktów odpornych na wysokie temperatury, przy których niezbędne są wysokie prędkości odparowywania.
  • Produkty o dużej tendencji do zanieczyszczeń i produkty nienewtonowskie, gdzie lepkość pozorna może być zredukowana dzięki wysokim prędkościom.
  • Wyparka cyrkulacyjna z podziałem komory wrzenia i zamontowanym na górze separatorem może służyć jako koncentrator.