Technologia destylacji Instalacje destylacyjne ogrzewane za pomocą MVR / TVR

Termalna kompresja pary i mechaniczna kompresja pary dla ekonomizacji procesów destylacji i odparowywania.

Entalpia kondensacji tych strumieni oparów, które zostały zintensyfikowane (zagęszczone) ciśnieniem, jest następnie używana do ogrzewania procesu odparowywania. Procesy te przebiegają później przy niższym poziomie temperatury. Dzięki temu zużycie pary jest ograniczone do minimum.

Do termalnej kompresji pary wymagana jest określona ilość pary świeżej — tak zwanej pary napędowej. Dużą zaletą instalacji termalnej kompresji pary jest jej prostota: brak ruchomych części, brak potrzeby konserwacji, wygoda wdrożenia.

Nasza technologia termalnej kompresji pary (TVR) umożliwia bardziej ekonomiczne działanie nowo zaprojektowanych i istniejących instalacji destylacyjnych.

Nasze rozwiązania z zakresu mechanicznej kompresji pary (MVR) generują wyższe koszty inwestycji w porównaniu z technologią termalnej kompresji pary (TVR), ale pozwalają na jeszcze większe oszczędności kosztów energii. Szczególnie w przypadku nowych instalacji można osiągnąć doskonały stosunek kosztów i korzyści. Kolejną zaletą jest łagodne odparowanie produktu dzięki niewielkiej różnicy temperatur.

W każdym indywidualnym przypadku decyzja o zainstalowaniu systemu kompresji pary musi opierać się na badaniu efektywności.