Technologia destylacji MVR / TVR heated Distillation Plants

Termalna kompresja pary i mechaniczna kompresja pary dla ekonomizacji procesów destylacji i odparowywania.

Termalna kompresja pary wykorzystuje strumienie pary, aby podnieść poziom temperatury przepływu pary w instalacji. Następnie kondensacja tych wzmocnionych przepływów służy do ogrzewania lub odparowywania strumieni procesowych o niższej temperaturze. Dzięki temu zużycie pary jest ograniczone do minimum.

Do termalnej kompresji pary wymagana jest określona ilość pary świeżej — tak zwanej pary napędowej. Dużą zaletą instalacji termalnej kompresji pary jest jej prostota: brak ruchomych części, brak potrzeby konserwacji, wygoda wdrożenia.

Nasza technologia termalnej kompresji pary (TVR) umożliwia bardziej ekonomiczne działanie nowo zaprojektowanych i istniejących instalacji destylacyjnych.

Nasze rozwiązania z zakresu mechanicznej kompresji pary (MVR) generują wyższe koszty inwestycji w porównaniu z technologią termalnej kompresji pary (TVR), ale pozwalają na jeszcze większe oszczędności kosztów energii. Szczególnie w przypadku nowych instalacji można osiągnąć doskonały stosunek kosztów i korzyści. Kolejną zaletą jest łagodne odparowanie produktu dzięki niewielkiej różnicy temperatur.

W każdym indywidualnym przypadku decyzja o zainstalowaniu systemu kompresji pary musi opierać się na badaniu efektywności.