Urządzenia do testów instalacji pilotowych Membrane Filtration Pilot Plant T

Model T instalacji pilotowej do filtracji membranowej to instalacja typu pilotowego zaprojektowana do rozwoju zastosowań dotyczących mikrofiltracji i ultrafiltracji z użyciem membrany ceramicznej.

Urządzenie można skonfigurować do równoczesnej oceny właściwości oddzielania do trzech membran o różnej porowatości lub może posłużyć do optymalizacji parametrów procesu, gdy ustalona została określona porowatość membrany. Model T zaprojektowano specjalnie po to, aby umożliwić bardzo precyzyjne oddzielanie z użyciem najnowocześniejszych ułożonych warstwowo membran ceramicznych działających w warunkach ściśle kontrolowanego ciśnienia wewnątrz membran. Alternatywnie może posłużyć do bardziej konwencjonalnych zastosowań w postaci filtracji z użyciem membrany ceramicznej. Wyrafinowana konstrukcja systemu sterowania umożliwia wygodną obsługę szeregu zmiennych procesowych, w tym prędkości krzyżowej, ciśnienia roboczego, temperatury i ciśnienia wewnątrz membran, sprawiając że instalacja jest wyjątkowo dobrze przystosowana do oddzielania substancji o złożonej strukturze cząsteczkowej.

Model T instalacji pilotowej do filtracji membranowej

Funkcje standardowe

 • Zbiornik wyrównawczy o pojemności 30 galonów
 • Pojedyncza obudowa elementu ceramicznego, powierzchnia membrany od 0,2 do 0,5 m2
 • Pompa zasilająca typu krzywkowego z silnikiem 1 HP VFD
 • Pompa recyrkulacji typu wirówkowego z silnikiem 5 HP
 • Rurowy wymiennik ciepła
 • Wskaźniki ciśnienia, dopływ i recyrkulacja
 • Wskaźnik temperatury
 • Przepływomierze magnetyczne dla strumieni retentatu i filtratu
 • Montaż na rurowej podstawie ze stali nierdzewnej z kółkami
 • Panel operatorski

Unikalne funkcje

 • Zaprojektowano i skonstruowano, aby wykorzystać ułożone warstwowo membrany ceramiczne trzeciej generacji
 • Doskonałe możliwości rozszerzania oraz dokładna symulacja skali produkcji
 • Elastyczny schemat sterowania umożliwiający prostą i szeroką zmienność kluczowych parametrów procesu
 • Schemat sterowania automatycznego w celu ciągłej pracy i automatycznego mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Warunki robocze

 • Ciśnienie do 100 psi (7 barów)
 • Temperatura do 180°F (80°C)
 • Przepływ do 5 gpm (1,1 m3/godz.)

Funkcje dodatkowe

 • Trzy obudowy elementu ceramicznego z indywidualnymi odbiorami filtratu
 • Większy moduł mieszczący membranę o powierzchni 1,5 m2
 • Sterylizacja parowa
 • Konstrukcja elektryczna do obszarów niebezpiecznych

Wymagania w zakresie mediów

 • Wymiary 5 stóp x 8,5 stopy x 8,5 stopy
 • Waga wysyłkowa 2400 funtów
 • Napięcie 440V, 3 fazy
 • Łącznie HP 6
 • Złącze linii dopływowej 1,5 cala TC
 • Złącze do mycia w obiegu zamkniętym (CIP) 1,5 cala TC
 • Przepływ mycia w obiegu zamkniętym (CIP) od 5 do 10 gpm
 • Złącze spustowe 1,5 cala TC
 • Spust zbiornika 1,5 cala TC
 • Wyloty produktu 1,5 cala TC FLEX
 • Wlot wody uszczelniającej — brak
 • Wylot wody uszczelniającej — brak
 • Przepływ wody uszczelniającej — brak
 • Wlot chłodzenia 3/4 cala NPT
 • Wylot chłodzenia 2 cale TC
 • Przepływ chłodzenia 5 GPM
 • Wlot pary 3/4 cala NPT
 • Wylot pary 2 cale TC
 • Wymagania dla pary Do 100 pph, 50 psi
 • Wlot powietrza 1/4 cala POLY
 • Wymagania dla powietrza 80 psi, 2 scfm
 • Montaż z kółkami TAK

Uwagi

 1. Wymieniony przepływ mycia w obiegu zamkniętym (CIP) nie jest wymagany do eksploatacji, jednak w przypadku większego natężenia przepływu uzyskuje się płynniejszą pracę i szybsze płukanie.
 2. Wykorzystanie wody chłodzącej i pary będzie bardzo zróżnicowane zależnie od określonych warunków procesowych. Para często służy tylko do mycia w obiegu zamkniętym (CIP). Celowo pozostawiono szeroki zakres wymienionych wymagań.
 3. Zamontowany jest jeden wymiennik ciepła, a złącza muszą zostać zmienione lub zawory zamontowane w celu wyboru ogrzewania lub chłodzenia.
 4. Dla właściwej pracy powietrze musi być dostarczane pod stałym ciśnieniem co najmniej 80 psi. Rzeczywisty pobór powietrza jest ograniczony i służy do regulacji poziomu i temperatury oraz obsługi innych zaworów automatycznych.
 5. Spusty muszą być zdolne do obsługi przewidywanych zrzutów.
 6. Z urządzeniem jest dostarczanych kilka nasadek. Mogą być przyspawane do armatury, zaciśnięte w przewodach elastycznych lub w inny sposób zmodyfikowane, aby ułatwić połączenie z instalacją.
 7. Dostawa energii elektrycznej do panelu to obowiązek najemcy/nabywcy.
 8. Z uwagi na ograniczenia VFD napięcie wejściowe musi być takie, jak podano. Jeżeli napięcie będzie inne, wymagane będzie zastosowanie zewnętrznego przekładnika. W zależności od dostępności GEA może wyposażyć system w taki przekładnik. Proszę zapytać się o dodatkowe informacje podczas wynajmu.