Agregaty testowe instalacji pilotowej Membrane Filtration Pilot Plant C

Przegląd

Model C instalacji pilotowej filtracji membranowej jest elastycznym agregatem do testowania membran ceramicznych w zastosowaniach niskociśnieniowej filtracji membranowej i ultrafiltracji. Model C instalacji pilotowej może zostać skonfigurowany do zastosowań ultrafiltracji/nanofiltracji o wyższym ciśnieniu, a także z innymi membranami cylindrycznymi (nieorganicznymi lub polimerowymi).

Model C

Model Cg instalacji pilotowej może zostać wykorzystany do testowania różnorodnych rozmiarów porów membran, parametrów roboczych (ciśnienie, ciśnienie wewnątrz membran, natężenie przepływu, temperatura, przepływ wsteczny pulsacyjny itp.), a także średnic kanału doprowadzającego (3 mm, 4 mm i 6 mm), aby osiągnąć optymalną wydajność.

Membrany ceramiczne są dostępne z różnymi wielkościami porów lub selektywnością względem masy cząsteczkowej (MWCO): Membrany do filtracji membranowej/ultrafiltracji od 5 mikronów do 0,02 mikrona; membrany do ultrafiltracji/nanofiltracji o wartości MWCO 5000 i 1000.

Instalacja pilotowa może być używana w trybie wsadowym, półporcjowym lub w trybie „feed and bleed”. Instalacja pilotowa posiada jednostopniowa pętlę recyrkulacyjną.

Model C instalacji pilotowej filtracji membranowej jest montowany na płozach i jest dostarczony ze wszystkimi komponentami wymaganymi do szybkiej instalacji i łatwej obsługi, w tym obsługi manualnej z wzorami kart charakterystyki.

Funkcje standardowe

 • Jeden moduł cylindrycznej membrany ceramicznej
 • Zbiornik zasilający o pojemności 50 galonów
 • Pętle sterowania (temperaturą i poziomem w zbiorniku)
 • Pompy zasilająca i recyrkulacyjna
 • Rozruszniki silnika
 • Wskaźniki przepływu filtratu i koncentratu
 • Wymiennik ciepła
 • Wskaźniki temperatury i manometry
 • Konstrukcja ze stali szlachetnej klasy 316L.
 • Montaż na płozach

Funkcje opcjonalne

 • Membrany do ultrafiltracji i nanofiltracji
 • Zakres roboczy 300 psig
 • Urządzenia obróbki wstępnej
  • ekrany i filtry wgłębne
  • systemy podawania substancji chemicznych
 • Przepływ wsteczny pulsacyjny

Warunki robocze

Powierzchnia membrany:3,6 do 6,7 m2
Wydajność przenikania:100 — 500 galonów/godzinę
Ciśnienie:do 100 psig
Temperatura:do 200°F

Wymogi użytkowe

Zasilanie:230/460 V, trójfazowe, 60 Hz
Energia elektryczna:60 A / 460 V
Powietrze w instalacji:80 psig, bezolejowe
Przewód powietrza:3/8"
Woda chłodząca:15 gpm, 60°F
Woda CIP:25 gpm
Woda uszczelniająca:1 gpm