Technologia krystalizacji Melt crystallization plant

Krystalizacja z fazy stałej zawiesiny — skuteczna alternatywa oczyszczania

Instalacje krystalizacji z fazy stałej w przemyśle chemicznym.

Opis procesu

Instalacja DB Acetonitrile 3

Typowa konfiguracja systemu krystalizacji z fazy stałej w oparciu o zawiesinę przedstawiona jest na schemacie. Surowy produkt schładzany jest w krystalizatorze skrobakowym. Może to być krystalizator w postaci wymiennika lub zbiornika w zależności od określonego zastosowania. Krystalizator wytwarza czyste kryształy produktu i tym samym zagęszcza zanieczyszczenia w pozostałym ciekłym roztworze zasilającym. Następnie kryształy są oddzielane od płynnego roztworu zasilającego bogatego w zanieczyszczenia, co pozwala uzyskać czysty strumień produktu i strumień odrzutu. Odrzucony materiał zawiera stężone zanieczyszczenia, ale także cenny produkt, który może zostać odzyskany, w zależności od konkretnego zastosowania.

Każdy indywidualny kryształ zawiesza się w roztworze zasilającym i może wzrastać, swobodnie płynąc w cieczy. Z miliardami kryształów na metr sześcienny powierzchnia wzrostu może wynosić od 5000 do 10 000 m² na m³ objętości. Ta imponująca powierzchnia wzrostu pozwala osiągnąć niemal idealny współczynnik przyrostu, co prowadzi do uzyskania charakterystycznych czystych kryształów, które można uzyskać w procesie krystalizacji eutektycznej.

Ponieważ wszystkie zanieczyszczenia znajdują się teraz w roztworze zasilającym, najważniejsze jest usunięcie tego roztworu z powierzchni kryształów. Zawiesina krystalizatora jest przepompowywana do kolumny płuczącej, gdzie czyste kryształy są oddzielane, a następnie przemywane w celu usunięcia pozostałości roztworu zasilającego. Wydajne płukanie w kolumnie płuczącej nie ma sobie równych wśród innych urządzeń do oddzielania frakcji stałej i płynnej. Kryształy czystego produktu są następnie topione i usuwane z systemu.

Krystalizatory zawierające zawiesinę wytwarzają czyste kryształy. Kolumny płuczące mogą skutecznie usunąć cały roztwór zasilający i tym samym wytwarzać produkt o niezwykle wysokiej czystości.

Zastosowania przemysłowe
Wydajność w zakresie od 10 kg/godz. do 50 000 kg/godz. produktu

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Jak to działa

Zasady krystalizacji z fazy stałej

Jak to działa

Schemat przepływu w kolumnie płuczącej

Typowa konfiguracja systemu krystalizacji z fazy stałej w oparciu o zawiesinę przedstawiona jest na schemacie. Surowy produkt schładzany jest w krystalizatorze skrobakowym. Może to być krystalizator w postaci wymiennika lub zbiornika w zależności od określonego zastosowania. Krystalizator wytwarza czyste kryształy produktu i tym samym zagęszcza zanieczyszczenia w pozostałym ciekłym roztworze zasilającym. Następnie kryształy są oddzielane od płynnego roztworu zasilającego bogatego w zanieczyszczenia, co pozwala uzyskać czysty strumień produktu i strumień odrzutu. Odrzucony materiał zawiera stężone zanieczyszczenia, ale także cenny produkt, który może zostać odzyskany, w zależności od konkretnego zastosowania.

Każdy indywidualny kryształ zawiesza się w roztworze zasilającym i może wzrastać, swobodnie płynąc w cieczy. Z miliardami kryształów na metr sześcienny powierzchnia wzrostu może wynosić od 5000 do 10 000 m² na m³ objętości. Ta imponująca powierzchnia wzrostu pozwala osiągnąć niemal idealny współczynnik przyrostu, co prowadzi do uzyskania charakterystycznych czystych kryształów, które można uzyskać w procesie krystalizacji eutektycznej.

Ponieważ wszystkie zanieczyszczenia znajdują się teraz w roztworze zasilającym, najważniejsze jest usunięcie tego roztworu z powierzchni kryształów. Zawiesina krystalizatora jest przepompowywana do kolumny płuczącej, gdzie czyste kryształy są oddzielane, a następnie przemywane w celu usunięcia pozostałości roztworu zasilającego. Wydajne płukanie w kolumnie płuczącej nie ma sobie równych wśród innych urządzeń do oddzielania frakcji stałej i płynnej. Kryształy czystego produktu są następnie topione i usuwane z systemu.
Krystalizatory zawierające zawiesinę wytwarzają czyste kryształy. Kolumny płuczące mogą skutecznie usunąć cały roztwór zasilający i tym samym wytwarzać produkt o niezwykle wysokiej czystości.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?