Urządzenia pilotowe dla przemysłu spożywczego i chemicznego Crystallization Test Center

Nasze centrum badawcze w Holandii

GEA posiada różne instalacje pilotowe umożliwiające opracowanie zastosowań lub produkcję próbek dla przemysłu spożywczego i chemicznego.

Przetestuj swój produkt w naszym centrum badawczym

Nongshim

Nasze instalacje pilotowe zaprojektowane są na tych samych zasadach co urządzenia komercyjne i dostarczają wiarygodnych danych operacyjnych. Produkt zagęszczany jest z wykorzystaniem tego samego procesu i otrzymuje się tę samą jakość bez straty cząstek stałych i aromatów. Wyniki testu dostarczają wszelkich informacji niezbędnych do rozszerzania i zaprojektowania instalacji komercyjnej. Wyprodukowany koncentrat może zostać użyty do laboratoryjnych analiz smaku a nawet małych badań rynkowych. Nasze urządzenia pilotowe to urządzenia mobilne, które mogą zostać przetransportowane na miejsce produkcji, co zapewnia optymalne zarządzanie produktami w celu produkcji koncentratu o jak najwyższej świeżości. Nasi wykwalifikowaniu kontrolerzy będą asystować podczas prób po pierwszym okresie szkoleniowym. Test można również przeprowadzić w naszym ośrodku badań w ‘s-Hertogenbosch.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Żywność

System Messo PT firmy GEA posiada różne instalacje pilotowe zatężania przez wymrażanie umożliwiające opracowywanie zastosowań lub produkcję próbek.

Przykład typowego programu badawczego

Płukanie pomarańcza

Możemy przykładowo zacząć od typowego soku cytrusowego 12°Bx i obliczyć wymaganą ilość wsadu, aby osiągnąć 48°Bx. Po pierwszym napełnieniu musimy dodać kolejne 280 kg wsadu, a przy wydajności 10 kg/godz. potrzebujemy jedynie trochę ponad jeden dzień do uzyskania efektu. Po osiągnięciu końcowego zagęszczenia produktu możemy kontynuować działanie w stałych warunkach, aby mierzyć parametry systemu i produkować dodatkowe próbki produktu. Na koniec testu odprowadzamy kolejne 50 kg zagęszczonego produktu z instalacji pilotowej. Dostarczamy szczegółowy plan badania oparty na właściwościach wsadu i wymogów w zakresie produkcji.
W ramach typowego programu produkt zostanie przebadany, aby ustalić, co następuje:

Zademonstrować proces zatężania przez wymrażanie na tym produkcie.
Zademonstrować odprowadzanie czystej wody i wyprodukowanie próbek w celu ustalenia jakości produktu.
Ustalić maksymalny współczynnik zagęszczenia produktu.
Ustalić parametry do zaprojektowania systemu komercyjnego.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Chemia

GEA posiada kilka instalacji pilotowych, w których demonstrujemy skuteczność naszego procesu krystalizacji na wielu różnych substancjach chemicznych.

Instalacje pilotowe

instalacja chemiczna W6

Produkt o wysokiej czystości i niskie zużycie energii są kluczowymi właściwościami procesu krystalizacji z fazy stałej. Skuteczność oczyszczania chemicznego można podnieść poprzez krystalizację. GEA posiada kilka instalacji pilotowych, w których demonstrujemy skuteczność naszego procesu krystalizacji na wielu różnych substancjach chemicznych. Pomyślne zastosowania przy temperaturach topnienia od -45°C do ponad 130°C obejmują:

L-laktyd i mleczan etylu
Duren
p-dichlorobenzen
MDI
Kwas fosforowy
p-ksylen i wiele innych...

W6 — Chemia
Standardowa instalacja pilotowa do nowych zastosowań krystalizacji z fazy stałej. W6-C sprawdza się we wszystkich zastosowaniach chemicznych z temperaturami topnienia od +150°C do -60°C. Testy mogą być przeprowadzone w laboratorium chemicznym GEA w Holandii, a w razie potrzeby urządzenie można dostarczyć do każdego miejsca na świecie. Urządzenie jest całkowicie samodzielne, wymaga jedynie doprowadzenia standardowych mediów (prąd, sprężone powietrze i woda chłodząca), jest zabezpieczone przed wybuchem (ATEX II3G IIB T2) i tym samym może być instalowane w strefach przemysłowych.

W6-3
Nasza standardowa instalacja do zatężania przez wymrażanie, ale używana wyłącznie do użytku ze ściekami chemicznymi. Urządzenie jest zaprojektowane do zastosowań ze ściekami przemysłowymi. Ścieki chemiczne mogą być trudne do przetransportowania do nas, gdyż zwykle uważane są za produkt niebezpieczny. Urządzenie na płozach jest również samodzielne i może być w prosty sposób zainstalowane w ciągu zaledwie kilku godzin. Obejmuje opcje testowania różnych konfiguracji sprzętu. Dane uzyskane podczas testu mogą służyć do dokładnego zaprojektowania instalacji na pełną skalę przemysłową.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?