Magnum - Single Piston Pump

Sprawdzona w terenie konstrukcja do odprowadzania gnojowicy mlecznej. Na rynku już od 35 lat.

Magnum to pompa o niskim poborze mocy, pozwalająca skutecznie odprowadzać gęstą gnojowicę z obór uwięziowych lub wolnostanowiskowych do głównego obszaru magazynowania za pomocą linii podziemnej. Różne konfiguracje wlotu leja pozwalają dopasować pompę do instalacji czyszczących jedną lub dwie obory oraz do używanej do zgarniania w korytarzach ładowarki o sterowaniu burtowym. Urządzenie Magnum jest wyposażone w różne formy odprowadzania w zależności od instalacji oraz rodzaju ściółki. Mocne hydrauliczne zasuwy odcinające o ostrych krawędziach zaprojektowano specjalnie do gęstej gnojowicy zawierającej słomę i trociny. Do obsługi podłoży piaskowych oferowana jest wersja specjalna. Przyjrzyjcie się temu doskonałemu produktowi, który przyczynił się do tego, że GEA wypracowała sobie świetną renomę.

Kluczowe funkcje

 • Dostępne silniki: 5 lub 7,5 KM (5,5 lub 3,7 kW).
 • Rura pompująca ze stali szlachetnej.
 • Niskociśnieniowy mechaniczny system odwracania zapewnia bezproblemową obsługę.
 • Główny cylinder tłoka oraz zasuwy wlotowe i wylotowe są napędzane za pośrednictwem hydraulicznego modułu zasilającego.
 • Hydrauliczne zasuwy wlotowe i wylotowe.
 • Pompę można zainstalować tak, aby była uruchamiana automatycznie lub ręcznie za pomocą panelu sterującego.
 • Łatwy dostęp do zdalnych linii smarujących na górnej części pompy.
 • Wylot o wymiarze 16" (406 mm).
 • Urządzenie Magnum jest oferowane z różnymi funkcjami, aby zabezpieczyć instalację, gdy górna część zbiornika znajduje się wyżej niż podłoże obory lub gdy istnieje potrzeba obsługi gnojowicy zawierającej piasek.
 • Wydajność jest różna w zależności od instalacji, konsystencji gnojowicy, ilości oraz rodzaju ściółki — Wymagane może być dodanie wody oraz ściółki ze słomy o wadze 40 funtów na krowę mleczną dziennie.

Zasada działania

Podczas cyklu pompowania (ruch w górę) ciśnienie pochodzące z hydraulicznego modułu zasilającego przechodzi przez zawór zmiany kierunku, który najpierw kieruje je na zasuwę wylotową, aby ją zamknąć, a później do zasuwy wlotowej, żeby ją otworzyć, a na końcu do głównego tłoka, żeby poruszyć go w górę i napełnić gnojowicą komorę wyprowadzającą.

Podczas cyklu wyprowadzania (ruch w dół) ciśnienie hydrauliczne zamyka zasuwę wlotową i otwiera zasuwę wylotową. Gdy oba cylindry zasuwy osiągają maksymalny punkt skoku, ciśnienie dociera do górnej części cylindra głównego tłoka i gnojowica jest wyprowadzana.

Hydrauliczny moduł zasilający

 • 5 lub 7,5 KM (5,5 lub 3,7 kW).
 • Dostępny jest elektryczny podgrzewacz oleju.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera